KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG

31 - 07 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na III konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 19 lipca 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  671 853 866,42 PLN..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG – 24.07.2013r.

12 - 07 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania   5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 24  lipca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach poddziadziałania 5.4.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne.     Udział w spotkaniu jest
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 15.07.2013r.

03 - 07 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 15 lipca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny
czytaj więcej

Doprecyzowanie instrukcji dotyczącej Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP

03 - 07 - 2013
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że doprecyzowana została instrukcja dotycząca wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 4a). Podczas określania statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:   Za „przedsiębiorstwa powiązane przez osoby fizyczne” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku (spełniającym kryteria z pkt 5 oświadczenia) z innymi przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorstwa te wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym.   Chodzi tu o sytuacje w których formalnie brak jest powiązań pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, jednak za względu na osoby fizyczne działające zarówno w jedynym
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w 2013 r.

03 - 07 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 28 czerwca 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1779 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  1 438 097 432,99 PLN. 
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.