KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Komunikat do Beficjentów realizujących projekty w ramach działań POIG wdrażanych przez PARP

25 - 09 - 2013
Z uwagi na fakt, iż rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacjiProgramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP zwraca się dobeneficjentów realizujących projekty w ramach Programu OperacyjnegoInnowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję z prośbą o realizacjęprzedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami a w miarę możliwościprzyspieszenie terminów składania wniosków o płatność.Czytaj pełną treść komunikatu:http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/415/17654.pdf
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG – I konkurs w 2013 r.

30 - 08 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 " Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B " Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/35065
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG – II konkurs w 2013 r.

19 - 08 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 " Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej " Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/34878
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

14 - 08 - 2013
Informujemy, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30.  Do momentu zamknięcia naboru zarejestrowano 1151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 479 438,90 PLN..
czytaj więcej

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG w 2013 r.

14 - 08 - 2013
Informujemy, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  559 948 779,58 PLN.   Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ocena formalna złożonych projektów..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.