KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

II nabór wniosków w konkursie dla MSP na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

10 - 12 - 2013
PARP ogłosiła II nabór wniosków w konkursie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.   Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 8.789.384,51 PLN, co jest kwotą przeszło 3 razy wyższą od kwoty zakontraktowanej w ramach I naboru..
czytaj więcej

Działanie 8.1 PO IG – zatwierdzenie list rankingowych – III nabór w 2013 r.

19 - 11 - 2013
2013-11-06 09:32:23 W związku z zatwierdzeniem w dniu 4 listopada 2013 r. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2013 roku dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/18113.pdf
czytaj więcej

Ogłoszenie Konkursu do Działania 4.4 PO IG – II runda 2013

17 - 10 - 2013
Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 ogłosiła II w 2013r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.   Szczegółowe informacje: http://poig.parp.gov.pl/index/index/600
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 POIG – 30.10.2013r.

17 - 10 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach:   Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Termin: 30 października 2013 r. Godz: 10:00 – 13:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących Działania 4.4. POIG: cel Działania 4.4 podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie projekty objęte dofinansowaniem zasady udzielania dofinansowania: wydatki kwalifikowane, wielkość i intensywność wsparcia procedura aplikacyjna kryteria oceny wniosków   Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 25 października 2013 r. do godz.15:00.  Liczba miejsc ograniczona decyduje
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG – II konkurs w 2013 r.

04 - 10 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 W ramach II konkursu w 2013 roku dla Działania 8.2 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 815 projektów na łączną kwotę 398 306 471,94 PLN. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/17803.pdf
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.