KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

„Ale się zmieniło!” Ruszył plebiscyt telewizyjny na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia

23 - 04 - 2014
Zobacz, oceń, zagłosuj! To hasło plebiscytu telewizyjnego najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia. Widzowie mogą w nim wybierać najciekawsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich we wszystkich regionach.   W organizowanym przez Telewizję Polską S.A. (antenę TVP Regiony) plebiscycie widzowie mogą zagłosować na 1 inwestycję – najciekawszy ich zdaniem – projekt w każdym z regionów. W sumie zaprezentowanych zostanie 80 inwestycji dziennikarzy i ekspertów (po 5 z każdego województwa). Głosować można od 14 do 29 kwietnia wchodząc na stronę www.10latwUE.pl.   Dodatkowo od 14 kwietnia na antenie TVP Regionalna i Ośrodkach Regionalnych Telewizji Polskiej prezentowane będą filmy pokazujące 5 wybranych projektów w każdym regionie. Wśród nominowanych
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w 2014 r.

04 - 02 - 2014
Informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2014 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 31 stycznia 2014 r. W ramach Działania wpłynęły 1993 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  1 181 449 707,46 PLN..
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – Przedłużenie naboru wniosków w ramach I konkursu w 2014 r.

23 - 01 - 2014
Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem trwającym konkursem sygnalizowanym przez środowiska społeczno-gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, jak również bezpośrednio przez samych przedsiębiorców dzwoniących na dyżury informacyjne, w uzgodnieniu z właściwymi Instytucjami uległ wydłużeniu termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Działania 8.2 PO IG ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.   Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/38059..
czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

09 - 01 - 2014
W związku z ogłoszeniem II naboru wniosków w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 08.01.2014 r. został otwarty nabór wniosków, który potrwa do 10 lutego 2014 r. do godziny 16.30. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268, a  generator wniosków https://gw-csr.parp.gov.pl/..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 15.01.2014

09 - 01 - 2014
  Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na   spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 15 stycznia 2014 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:   - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.