KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Spotkanie informacyjne nt. zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG

04 - 06 - 2012
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach     Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 11  czerwca 2012 r. Godz: 10:00 – 14:30   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź       Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:   - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania – działanie 6.1 PO IG

28 - 05 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 8 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 dla Etapu II działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowani: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267
czytaj więcej

KONSTANTYNÓW – spotkanie z przedsiębiorcami 8 maja 2012 godz.11.oo hotel „Konstancja” ul. Niesięcin 28

28 - 04 - 2012
  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają na bezpłatne SPOTKANIE INFORMACYJNE w związku z uroczystym otwarciem PUNKTU KONSULTACYJNEGO KSU w Konstantynowie ŁódzkimSpotkanie odbędzie się: 8 maja 2012 r. o godz. 11.00 w hotelu „Konstancja, ul. Niesięcin 28, Konstantynów Łódzki     Program spotkania obejmuje:• podpisanie porozumienia o otwarciu nowego punktu konsultacyjnego w Konstantynowie Łódzkim,• prezentację nowych Punktów Konsultacyjnych w regionie łódzkim,• omówienie zmian formuł świadczonych usług - w szczególności informacja o usługach doradczych,• prezentację konkursów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalną Instytucję Finansującą w 2012 r.,• prezentację konkursów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz
czytaj więcej

Działanie 8.1 POIG – zatwierdzenie list rankingowych – II nabór w 2011 r.

13 - 04 - 2012
W związku z zatwierdzeniem w dniu 2 kwietnia 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II naboru przeprowadzonego w 2011 roku dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wraz ze stosownym komunikatem.   Do otrzymania dofinansowania rekomendowano 91 wniosków  na łączną kwotę 43 180 708,03 PLN..
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG

02 - 03 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”   w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013   działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z póĹşn. zm.),   ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.