KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Spotkanie informacyjne poświecone wdrażaniu i rozliczaniu projektów ramach Działania 8.2 POIG – 10.09.2014 r.

27 - 08 - 2014
Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na: spotkanie informacyjne poświęcone wdrażaniu i rozliczaniu projektów o dofinansowanie  w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 10 września 2014 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:  - zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie, - aneksowanie umowy o dofinansowanie, - rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania, - rozwiązanie umowy o dofinansowanie i zwrot dofinansowania.     Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 8 września 2014 r. do godz.13:00 W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: a_gilewicz@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania i rozliczania projektów w ramach Działania 4.4 POIG – 09.09.2014

27 - 08 - 2014
  Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na: spotkanie informacyjne poświęcone wdrażaniu i rozliczaniu projektów w ramach Działania 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 9 września 2014 r. Godz.: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:     Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 5 września 2014 r. do godz.13:00 W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: j_chudy@larr.lodz.pl  następujących informacji:       Potwierdzenie terminu i miejsca
czytaj więcej

Warunkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG – I konkurs w 2014 r.

11 - 06 - 2014
Szczegóły komunikatu oraz lista rankingowa http://poig.parp.gov.pl/index/more/41076
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – zatwierdzenie uzupełniającej listy rankingowej – I nabór w 2014 r.

19 - 05 - 2014
W związku z zatwierdzeniem w dniu 16 maja 2014 r. przez Instytucję Zarządzającą uzupełniającej listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Uzupełniająca lista rankingowa projektów nr 8.2/1/2014  http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/19751.pdf
czytaj więcej

Fundusze Europejskie w telewizji, radio i prasie 26 kwietnia – 2 maja 2014 r.

28 - 04 - 2014
Zapraszamy do zapoznania się z programami i materiałami poświęconymi Funduszom Europejskim oraz 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.   W najbliższym czasie można będzie znaleźć w mediach:   Sobota, 26 kwietnia godz. 8.00-10.50: TVP 2, audycja pt. „Pytanie na śniadanie” - rozmowa w studio i felieton poświęcony Funduszom Europejskim / Unii Europejskiej; godz. 13.00: Discovery Channel, audycja pt. „Polska – operacja zmiana” (odc. Zdrowie); godz. 19.20: TVP 1, miniaudycja pt. „Regiony zmian”, prezentująca zmiany, jakie zaszły w ostatniej dekadzie w województwie dolnośląskim; godz. 22.40: TVP Polonia – audycja pt. "Polacy tu i tam"; cały dzień (rotacyjnie): TVP Regionalna, miniaudycja pt. „Ale się zmieniło!” – plebiscyt na najciekawsze projekty
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.