KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Dotacje na badania i rozwój dla firm i jednostek naukowych – aktualizacja

26 - 01 - 2015
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem aktualnych konkursów  na dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych dla przedsiębiorców i jednostek naukowych. Zestawienie konkursów zostało uzupełnione o ogłoszony w dniu 22.01.2015r. konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii.   zestawienie konkursów jednostki naukowe 23.01.2015 zestawienie konkursów przedsiębiorcy 23.01.2015
czytaj więcej

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki. Spotkanie 29 stycznia 2015 r.

22 - 01 - 2015
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu pn.: Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki  - otwarte możliwości, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godz. 11:00,w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala 104. Spotkanie skierowane jest w szczególności do firm zainteresowanychwdrożeniem badań naukowych, a także starających się o granty na tworzenie innowacji, bazujących na optymalnym wykorzystaniu produktów naturalnych, ich przetwarzaniu w użyteczne produkty, czystą energię i paliwa. Celem spotkania jest prezentacja możliwości, jakie daje przystąpienie do Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki skupia ponad 60 firm, instytutów badawczych
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 7/KNT/RPO WŁ/2014

19 - 01 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „ZARZĄDZAJ KOMPETENCJAMI – ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ”

15 - 01 - 2015
  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie ZARZĄDZAJ KOMPETENCJAMI – ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ” którego organizatorami są Związek Pracodawców Prywatnych Ziemii Łódzkiej Lewiatan i Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.     Celem projektu jest umożliwienie rozwoju 45 firm sektora MŚP poprzez opracowanie i wdrożenie standardów zarządzania kompetencjami sił sprzedaży. Pozwoli to przedsiębiorstwom w efektywny sposób zarządzać rozwojem kadry działów handlowych a w rezultacie podniesienie jakość ich pracy. W ramach projektu każda z firm zostanie objęta następującymi działaniami:     Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych a następnie zorganizowanie i zrealizowanie szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje pracowników. Po profesjonalnej analizie  kompetencji pracowników przeprowadzonej przez  ekspertów, zostaną przedstawione tematy szkoleniowe zgodne z   rzeczywistymi
czytaj więcej

Informacja o konkursach na dofinansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

15 - 01 - 2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w poszczególnych konkursach, w tym konkursach w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.