KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Spotkanie z delegacją z chińskiej prowincji Syczuan 17 grudnia 2014 r.

25 - 11 - 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców z regionu łódzkiego na spotkanie z delegacją z chińskiej prowincji Syczuan, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 o godz. 15:00. Zadaniem delegacji jest opracowanie listy polskich firm zainteresowanych wspólnymi projektami z prowincją Syczuan, dla których ma zostać znaleziony potencjalny kontrahent. Działanie to a na celu min. redukcję ujemnego eksportu z Polski do Chin. Wszystkie firmy zainteresowany rozwojem współpracy z partnerem chińskim, zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 11 grudnia 2014 r. na adres: paulina.gawryszczak@lodzkie.pl.   UWAGA: językiem spotkania jest język angielski. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 4/KNT/RPO WŁ/2014

24 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej oraz organizację śniadania biznesowego w hotelu dla Członków Klastra. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 01.12.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 4/KNT/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 5/KNT/RPO WŁ/2014

24 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę dostawy dwóch serwerów z oprogramowaniem. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 2.12.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 5/KNT/RPO WŁ/2014.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wzór umowy
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 3/KNT/RPO WŁ/2014

18 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego i nagłośnienia do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 26.11.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 3/KNT/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 2/ŁIP/RPO WŁ/2014

18 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 26.11.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 2/ŁIP/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.