KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Informacja dla pożyczkobiorców

30 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, w związku z zawarciem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE informuje, że spodziewany termin rozpoczęcia naboru wniosków pożyczkowych to pierwszy tydzień lutego br. Komunikat z dokładną datą zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wzory formularza Wniosku o udzielnie pożyczki  oraz niektórych załączników. Wnioski w ramach nowego naboru będą przyjmowane wyłącznie na aktualnych formularzach, które zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie pożyczki. 
czytaj więcej

Ankieta o nadużyciach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

30 - 01 - 2015
Zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia krótkiej ankiety  na temat zjawiska nadużyć w sektorze MŚP opracowanej przez studentkę Wydziału Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.  Wyniki przeprowadzonej ankiety posłużą do opracowania części empirycznej pracy dyplomowej i nie zostaną wykorzystane w sposób komercyjny. Link do ankiety: http://www.ankietka.pl/ankieta/166636/ankieta-o-naduzyciach-w-sektorzemalych-i-srednich-przedsiebiorstw-msp.html
czytaj więcej

Pożyczki na rozwój firmy w ramach Inicjatywy Jeremie

27 - 01 - 2015
 W dniu 26.01.2015 r., ŁARR S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną, piątą już umowę na realizację Inicjatywy JEREMIE. Pula środków, które na podstawie tejże umowy będą dostępne dla przedsiębiorców, w postaci preferencyjnych pożyczek, wyniesie ok. 11,5 mln. zł.   KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?   Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki na inwestycje w województwie łódzkim. Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki stanowią pomoc de minimis.   NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ? Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, takich jak: ¡  nabycie nieruchomości
czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

26 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór Wnioskodawców do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Nabór ma charakter ciągły, jednakże wskazuje się następujące daty graniczne złożenia dokumentacji aplikacyjnej w I kwartale 2015r.:     W ramach niniejszego ogłoszenia o naborze Wnioskodawcą mogą być jedynie Nowopowstali[2] przedsiębiorcy. Dokumentacja aplikacyjna oraz informacje na temat udzielanego wsparcia dostępne są na stronie http://larr.pl/lodzki-inkubator-przedsiebiorczosci-2/   [2] oznacza to przedsiębiorcę, który zarejestrował działalność gospodarczą pomiędzy złożeniem dokumentacji aplikacyjnej a podpisaniem umowy najmu
czytaj więcej

Oferta wyjazdu na Targi Techtextil, Texprocess. Frankfurt nad Menem. 4 – 7 maja 2015 r.

26 - 01 - 2015
Szanowni Państwo, z  przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę wyjazdu luksusowym autokarem Firmy Mazurkas na Targi Texprocess / Techtextil do Frankfurtu nad Menem.   Wyjazd w terminie 2 – 7 maja 2015 obejmuje 3 dni pobytu na targach i 3 noclegi.   Rezerwacja uczestnictwa następuje w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego i wpływu zaliczki w kwocie 800 PLN + Vat na konto: MTŁ Spółka Targowa Sp. Z o.o. nr 90 1240 3073 1111 0010 4407 1526, Bank PeKaO SA do dnia 16 lutego 2015.   W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 17 kwietnia 2015.   Cena wyjazdu wynosi 1990 zł + Vat
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.