KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zachęcamy do pobrania materiałów z konferencji „Dotacje, Fundusze, Nowe Możliwości Wsparcia” 12 marca br.

16 - 03 - 2015
Zapraszamy do pobrania materiałów z konferencji " Dotacje, Fundusze, Nowe Możliwości Wsparcia - Czyli Popołudnie z Biznesem", która odbyła się podczas uroczystego otwarcia Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości 12 marca br.      1. "Instrumenty wsparcia innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A." Instrumenty Wsparcia Innowacji -ARP   2. „PARP w nowej perspektywie finansowej”  PARP W Nowej Perspektywie - PARP   3. „RPO WŁ na lata 2014-2020”  RPO WŁ Na Lata 2014-2020 - UM   4. „Współpraca nauki z biznesem”  Współpraca Nauki z Biznesem - NCBiR   5. „Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020”  Horyzont 2020 - UŁ    
czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

13 - 03 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:   1) opracowanie: a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji, c) prognozy
czytaj więcej

Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości – nowa siedziba ŁARR S.A.

13 - 03 - 2015
Łódź końca XIX wieku i początków wieku XX była miastem tolerancji, różnych kultur i narodów, które żyły obok siebie w symbiozie i współpracowały przyczyniając się do prężnego rozwoju przemysłu w regionie. Adres ul. Narutowicza 34 w Łodzi na stałe wpisał się do historii Łodzi fabrykanckiej jako miejsce tętniące życiem, w którym rozwija się przemysł.     Wchodząc na teren obiektu odkryjemy dziedzictwo  fabrykanckiego miasta w nowej odsłonie dla biznesu. Narutowicza 34 to adres magiczny. W podwórzu po lewej stronie zobaczymy przepiękną niewielką willę zbudowaną w XIX wieku przez przemysłowców Kaisera i Silberberga. Za nią typową łódzką fabrykę, w której przemysłowcy ci prowadzili mechaniczną tkalnię..
czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie – Massawa (symulacja biznesowa) – 18.03.15 r.

03 - 03 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Aktywator zapraszają na bezpłatne szkolenie – grę symulacyjną pracy w projekcie (Massawa), prowadzoną przez firmę Octigo , które odbędzie się w dniu 18 marca o godz. 9:00 w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul., Narutowicza 34.   Massawa – to najlepszy na świecie warsztat (według ISAGA - International Simulation And Gaming Association) oraz najlepsze na świecie szkolenie z zarządzania projektami (według Project Management Institute)     Grupa docelowa: Kadra menadżerska Kierownicy projektów Uczestnicy projektów i zespołów zadaniowych Liderzy zmian   Szkolenie Massawa symuluje realizację złożonego projektu budowlanego (uczestnicy układają kilka tysięcy klocków Lego). Ów projekt jest jednak tłem dla zasymulowania procesów komunikacji i współpracy w grupie projektowej. Uczestnicy
czytaj więcej

Wyjazd na forum „Innovation. Investments. Prospekt. Witebsk – Białoruś 19-20 marca”

26 - 02 - 2015
Zapraszamy do wzięcia udziału  w organizowanym wyjeździe na forum, podczas którego będzie możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami w Witebsku.   Zapewniamy bezpłatny transport i bilety na forum. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt noclegu w wysokości.   Zgłoszenia przyjmuje p. Marta Pełka Kierownik Wydziału Międzynarodowego ŁARR S.A. E-mail: m_pelka@larr.lodz.pl     Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne pod adresem: http://marketvit.by/innovation-investments-prospect-2015
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.