KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

26 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór Wnioskodawców do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Nabór ma charakter ciągły, jednakże wskazuje się następujące daty graniczne złożenia dokumentacji aplikacyjnej w I kwartale 2015r.:     W ramach niniejszego ogłoszenia o naborze Wnioskodawcą mogą być jedynie Nowopowstali[2] przedsiębiorcy. Dokumentacja aplikacyjna oraz informacje na temat udzielanego wsparcia dostępne są na stronie http://larr.pl/lodzki-inkubator-przedsiebiorczosci-2/   [2] oznacza to przedsiębiorcę, który zarejestrował działalność gospodarczą pomiędzy złożeniem dokumentacji aplikacyjnej a podpisaniem umowy najmu
czytaj więcej

Oferta wyjazdu na Targi Techtextil, Texprocess. Frankfurt nad Menem. 4 – 7 maja 2015 r.

26 - 01 - 2015
Szanowni Państwo, z  przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę wyjazdu luksusowym autokarem Firmy Mazurkas na Targi Texprocess / Techtextil do Frankfurtu nad Menem.   Wyjazd w terminie 2 – 7 maja 2015 obejmuje 3 dni pobytu na targach i 3 noclegi.   Rezerwacja uczestnictwa następuje w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego i wpływu zaliczki w kwocie 800 PLN + Vat na konto: MTŁ Spółka Targowa Sp. Z o.o. nr 90 1240 3073 1111 0010 4407 1526, Bank PeKaO SA do dnia 16 lutego 2015.   W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 17 kwietnia 2015.   Cena wyjazdu wynosi 1990 zł + Vat
czytaj więcej

Dotacje na badania i rozwój dla firm i jednostek naukowych – aktualizacja

26 - 01 - 2015
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem aktualnych konkursów  na dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych dla przedsiębiorców i jednostek naukowych. Zestawienie konkursów zostało uzupełnione o ogłoszony w dniu 22.01.2015r. konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii.   zestawienie konkursów jednostki naukowe 23.01.2015 zestawienie konkursów przedsiębiorcy 23.01.2015
czytaj więcej

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki. Spotkanie 29 stycznia 2015 r.

22 - 01 - 2015
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu pn.: Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki  - otwarte możliwości, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godz. 11:00,w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala 104. Spotkanie skierowane jest w szczególności do firm zainteresowanychwdrożeniem badań naukowych, a także starających się o granty na tworzenie innowacji, bazujących na optymalnym wykorzystaniu produktów naturalnych, ich przetwarzaniu w użyteczne produkty, czystą energię i paliwa. Celem spotkania jest prezentacja możliwości, jakie daje przystąpienie do Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki skupia ponad 60 firm, instytutów badawczych
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 7/KNT/RPO WŁ/2014

19 - 01 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.