KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Przetarg na modernizację budynku w Zduńskiej Woli 1/ZDW/2015

03 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. "Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule - zaprojektuj i wybuduj"   Dokumenty do pobrania:   - ogłoszenie o zamówieniu, - SIWZ - załącznik nr 2 do siwz - PFU, - załącznik nr 2.1 do siwz - aneks do PFU - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy - załącznik nr 5 do umowy - załącznik nr 7 do siwz - decyzja o warunkach zabudowy   2015-06-19:    - unieważnienie przetargu
czytaj więcej

Finansowanie inwestycji samorządowych – bezpłatne warsztaty z DNB Bank. 17 czerwca 2015 r.

03 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego do wzięcia udziału w praktycznych warsztatach z zakresu finansowania inwestycji samorządowych, które odbędą się 17 czerwca w godz. 11.00-14.30 w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Organizatorem warsztatu jest DNB Bank Polska S.A. wraz z kancelarią Hogan Lovells.   Prelegentami podczas warsztatów będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansowania inwestycji samorządowych:  Małgorzata Zielińska - dyrektor Biura Sektora Publicznego z DNB Bank Polska,  Rafał Grochowski - radca prawny z Hogan Lovells, oraz Elżbieta Rablin-Schubert – adwokat z Hogan Lovells. Zakres merytoryczny warsztatów:   1. Efektywne - pozabudżetowe formy finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego -
czytaj więcej

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy “JEREMIE”

01 - 06 - 2015
Od dnia 01.06.2015 r. zmianie ulega Regulamin Funduszu Pożyczkowego, dodano zapis umożliwiający przeznaczenie pożyczki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy.   W przypadku pożyczki przeznaczonej na wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 24 miesiące..
czytaj więcej

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2015

26 - 05 - 2015
Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie "Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego " organizowanym po raz szósty przez Wojewodę Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2015 r.   Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach: Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, Mikro i Małe Przedsiębiorstwo, Rodzinne Gospodarstwo Rolne, Innowacyjność, Zielona Gospodarka. Ponadto wojewoda oraz marszałek mogą przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności lub osiągnięcia specjalne.   Podmioty gospodarcze mogą same zgłaszać się do przyznania nagrody lub przez jednostki samorządu terytorialnego lub gospodarczego, ośrodki doradztwa rolniczego, uczelnie wyższe, stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia i telewizji. W danym roku można
czytaj więcej

Podpisanie porozumienia z Łódzką Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

25 - 05 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisały umowę o współpracy partnerskiej w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów i usług o charakterze informacyjnym i proinnowacyjnym dla firm z sektora MŚP.  To kolejny krok ŁARR S.A. w celu zapewnienia firmom z sektora MŚP szerokiej gamy usług doradczych..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.