KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Zapraszamy na seminaria online zwi膮zane z wdra偶aniem RSI W艁 LORIS 2030

03 - 07 - 2015
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem 艁贸dzkim oraz 艁贸dzk膮 Izb膮 Przemys艂owo-Handlow膮 przyst臋puje do realizacji projektu, kt贸rego jednym z element贸w jest "Kompleksowa organizacja seminari贸w warsztatowych online o tematyce zwi膮zanej z zarz膮dzaniem mechanizmami wspierania innowacji oraz wspieraniem procesu wdra偶ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego LORIS 2030". Szczeg贸艂owe informacje na temat projektu znajd膮 Pa艅stwu do pobrania w za艂膮czniku:聽 Loris 2030
czytaj wi臋cej

Ruszy艂 pierwszy konkurs RPO W艁. Wsparcie teren贸w inwestycyjnych.

02 - 07 - 2015
W dniu 23 czerwca br. Zarz膮d Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego przyj膮艂 uchwa艂膮 nr 667/15 Szczeg贸艂owy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III - Transport,Osi Priorytetowej VIII - Zatrudnienie.   30 czerwca 2015 zosta艂 og艂oszony konkurs nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 dla projekt贸w, polegaj膮cych na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestor贸w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Dzia艂ania II.1: Otoczenie biznesu, Poddzia艂ania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Szczeg贸艂owe informacje znajd膮 Pa艅stwo tutaj.     Nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie rozpoczyna si臋 17 sierpnia 2015
czytaj wi臋cej

Ankieta dotycz膮ca potrzeb szkoleniowych dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego

30 - 06 - 2015
Szanowni Pa艅stwo, wychodz膮c naprzeciw Pa艅stwa oczekiwaniom 艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we wsp贸艂pracy z PwC Sp. z o.o. planuje zorganizowanie szeregu specjalistycznych szkole艅 dla przedstawicieli JST.   Do tego celu niezb臋dne jest przeprowadzenie ankiety, kt贸ra zidentyfikuje g艂贸wne potrzeby szkoleniowe w Pa艅stwa jednostkach.   Prosimy o dok艂adne wype艂nienie ankiety, kt贸ra pomo偶e nam zaproponowa膰 szkolenia dostosowane do Pa艅stwa potrzeb oraz indywidualnych preferencji.   Ankieta dost臋pna jest pod linkiem:https://docs.google.com/forms/d/1cyd_D2D8SOiQyxQzSlIT8bgPWjtYOWe5P-To66NmRro/viewform?usp=send_form
czytaj wi臋cej

Nowy konkurs NCBiR – Inicjatywa CORNET

30 - 06 - 2015
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsi臋biorc贸w do wzi臋cia udzia艂u w nowym konkursie Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET(ang. COllective Research NETworking). G艂贸wnym celem programu jest promowanie 艣cis艂ej wsp贸艂pracy pomi臋dzy zaanga偶owanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie mo偶liwo艣ci finansowania, ze 藕r贸de艂 publicznych (narodowych/regionalnych), bada艅 na potrzeby konkretnych bran偶 przemys艂owych. 聽 Badania na potrzeby danej bran偶y (ang. Collective Research) s膮 badaniami przeprowadzanymi na u偶ytek szerokiej grupy przedsi臋biorstw, w szczeg贸lno艣ci ma艂ych i聽艣rednich (M艢P). Badania s膮 inicjowane przez zrzeszenia firm i cz臋sto przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe dzia艂aj膮ce na rzecz konkretnego sektora przemys艂owego. Zakres bada艅 bran偶owych zwi膮zany jest cz臋sto z przygotowaniem i
czytaj wi臋cej

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015

26 - 06 - 2015
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015聽 na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie telefonii kom贸rkowej wraz z聽 dostaw膮 fabrycznie nowych telefon贸w kom贸rkowych i modem贸w na rzecz 艁ARR S.A. za艂膮czniki:   Zapytanie ofertowe Za艂膮cznik nr 1 聽聽聽聽聽 - 聽聽聽聽聽聽聽聽聽 formularz ofertowy Za艂膮cznik nr 2 聽聽聽聽聽 - 聽聽聽聽聽聽聽聽聽 formularz cenowy zakupu aparat贸w telefonicznych i modem贸w
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.