KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Spotkanie dla przedsiębiorców. „Fundusze Eu​ropejskie na rozwój ​Twojej działalności ​gospodarczej”​. 10 lipca 2017 r. Łódź

07 - 07 - 2017
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. "Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej".Spotkanie odbędzie się 10 lipca, w godz. 12:45 - 15:15, w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, Łódź  - I piętro. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ, do dnia poprzedzającego spotkanie do dnia 7 lipca do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.Dla kogo?  Do skorzystania
czytaj więcej

Usługa Wirtualnego Biura w ŁARR S.A. Zapraszamy do współpracy.

05 - 07 - 2017
Zapraszamy przedsiębiorców i osoby planujące założenie działalności gospodarczej do skorzystania z usługi Wirtualnego Biura w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. umożliwia nowo powstałym i istniejącym firmom posiadanie wirtualnego adresu w swojej siedzibie. Podmioty współpracujące uzyskują dostęp do profesjonalnej przestrzeni biurowej, sal konferencyjnych i obsługi korespondencji.   Osoby zainteresowane ofertę zapraszamy do kontaktu z Panią Edytą Ratajczyk z Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁARR S.A. E-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl, Tel.: 506 492 264.   Do pobrania: Wirtualne biuro - oferta    
czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie: „Doradztwo i poradnictwo dla młodych bezrobotnych”. 3-5 lipca 2017 r.

30 - 06 - 2017
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. "Doradztwa i poradnictwa dla młodych bezrobotnych" , zorganizowanego w ramach międzynarodowego projektu ECVET AND OER BASED ASSESSMENT AND TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS WORKING WITH NEETS, którego partnerem jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikaty uczestnictwa.   Szczegółowe informacje dostępne w zaproszeniu: Szkolenie doradztwo i poradnictwo dla młodych bezrobotnych 3-5 lipca 2017 r..
czytaj więcej

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego – Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw.

27 - 06 - 2017
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 -  5 mln. zł na pomysły mieszkańców.   Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do zgłaszania inicjatyw do budżetu obywatelskiego. Oczekiwane są w szczególności projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł. Zgłoszenie propozycji zadania można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.   Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego. Całą stroną
czytaj więcej

Konferencja Łódzkie Usługi Rozwojowe – 28 czerwca 2017 r. Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości

23 - 06 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Polska Izba Firm Szkoleniowych zapraszają podmioty świadczące usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring) na konferencję, w trakcie której: w oparciu o główne trendy i zjawiska w branży dokonamy oceny kluczowych czynników, które w najbliższym czasie będą wywierały wpływ na nasz sektor ocenimy możliwe kierunki zmian, które firmy usług rozwojowych powinny brać pod uwagę podejmując decyzje strategiczne przybliżymy zasady dystrybucji funduszy EFS skierowanych do przedsiębiorców sektora MŚP w woj. łódzkim za pomocą Bazy Usług Rozwojowych PARP, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, przeanalizujemy szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia nowych rozwiązań.   W ramach sesji równoległych zapraszamy na ciekawe prezentacje i wystąpienia, m.in. Polska Izba Firm Szkoleniowych zaprasza na
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.