KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

WYCZERPANY BUDŻET NA POŻYCZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

26 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w związku z wyczerpaniem całego dostępnego budżetu na pożyczki w ramach Limitu B dla sektora MŚP do kwoty 312.000 zł, począwszy od dnia 24 czerwca 2015 wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych w ramach Limitu B. Maksymalne zaangażowanie na rzez Przedsiębiorcy zostaje ograniczone do 100.000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie dla mikro przedsiębiorców..
czytaj więcej

Giełda spotkań przedsiębiorców europejskich i japońskich w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie,10 – 11 lipca 2015

22 - 06 - 2015
Z uwagi na  Państwa zainteresowanie współpracą z japońskimi partnerami,  mamy przyjemność zaprosić do udziału w Giełdzie Kontaktów B2B z przedsiębiorcami i organizacjami biznesowymi z krajów  europejskich oraz z  Japonii w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie. W ramach wydarzenia odbędzie się także konferencja poświęcona możliwościom współpracy gospodarczej  z Japonią. Giełda kooperacyjna poświęcona będzie przetwórstwu rolno-spożywczemu, biotechnologiom i turystyce. W spotkaniach z firmami japońskimi wezmą udział firmy z Polski, Włoch, Belgii, Francji, Hiszpanii, Słowenii oraz innych krajów europejskich. Polscy przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do KIG, pokrywają jedynie koszty dojazdu/dolotu do miejsca imprezy oraz zakwaterowania. Udział w dwudniowym programie spotkań finansowany jest z
czytaj więcej

Ogólnopolski konkurs zespołowego tworzenia gier komputerowych – 30 czerwca 2015 r.

22 - 06 - 2015
Ogólnopolski konkurs zespołowego tworzenia gier komputerowych.   W tym roku po raz pierwszy konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych ma charakter ogólnopolski. To unikatowe w Polsce forum łączy wykładowców, studentów i firmy związane z grami komputerowymi. We wtorek 30 czerwca w Sali Widowiskowo - Konferencyjnej Politechniki Łódzkiej przy  al. Politechniki 3a w Łodzi studenci z Polski będą prezentowali autorskie prototypy gier komputerowych zrealizowane z wykorzystaniem różnych technologii. Do konkursu zgłosiło się około 200 osób. Przegląd projektów rozpocznie się o godzinie 9.30.   W czasie 7 finału konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych studenci przedstawią nie tylko oryginalne pomysły na gry komputerowe, ale także to w jakim
czytaj więcej

Gala Jubileuszowa 15 – lecia RZPP Lewiatan. 3 lipca 2015 r.

19 - 06 - 2015
W imieniu Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemii Łódzkiej Lewiatan zapraszamy przedsiębiorców do uczestnictwa w Jubileuszowej Gali 15 - lecia tej organizacji.
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/P/ZDW/2015

19 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/P/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. "Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule - zaprojektuj i wybuduj"   Dokumenty do pobrania:   - ogłoszenie o zamówieniu, - siwz, - załącznik nr 2 do siwz - PFU, - załącznik nr 2.1 do siwz - aneks do PFU, - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar, - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy, - załącznik nr 7 do siwz - decyzja o warunkach zabudowy, - załącznik nr 5 do umowy      
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.