KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapraszamy na seminaria online związane z wdrażaniem RSI WŁ LORIS 2030

03 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową przystępuje do realizacji projektu, którego jednym z elementów jest "Kompleksowa organizacja seminariów warsztatowych online o tematyce związanej z zarządzaniem mechanizmami wspierania innowacji oraz wspieraniem procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030". Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwu do pobrania w załączniku:  Loris 2030
czytaj więcej

Ruszył pierwszy konkurs RPO WŁ. Wsparcie terenów inwestycyjnych.

02 - 07 - 2015
W dniu 23 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 667/15 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III - Transport,Osi Priorytetowej VIII - Zatrudnienie.   30 czerwca 2015 został ogłoszony konkurs nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 dla projektów, polegających na kompleksowym przygotowaniu terenu inwestycyjnego dostosowanym do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.     Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 17 sierpnia 2015
czytaj więcej

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

30 - 06 - 2015
Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z PwC Sp. z o.o. planuje zorganizowanie szeregu specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli JST.   Do tego celu niezbędne jest przeprowadzenie ankiety, która zidentyfikuje główne potrzeby szkoleniowe w Państwa jednostkach.   Prosimy o dokładne wypełnienie ankiety, która pomoże nam zaproponować szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb oraz indywidualnych preferencji.   Ankieta dostępna jest pod linkiem:https://docs.google.com/forms/d/1cyd_D2D8SOiQyxQzSlIT8bgPWjtYOWe5P-To66NmRro/viewform?usp=send_form
czytaj więcej

Nowy konkurs NCBiR – Inicjatywa CORNET

30 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET(ang. COllective Research NETworking). Głównym celem programu jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.   Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015

26 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/N/2015  na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z  dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów na rzecz ŁARR S.A. załączniki:   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1       -           formularz ofertowy Załącznik nr 2       -           formularz cenowy zakupu aparatów telefonicznych i modemów
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.