KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Misja gospodarcza na X Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE – Chiny. 9-11 listopada 2015 r.

13 - 08 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w X Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny (EU-China Business & Technology Cooperation Fair X), które odbędzie się w Chengdu, w stolicyprowincji Syczuan w dniach 9-11 listopada 2015 r. Forum to zostało przygotowane z myślą o branży ochrony środowiska, biofarmaceutycznej, energii odnawialnej, lotniczej, spożywczej oraz ICT.   Do 2015 r. Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny zorganizowane zostało dziewięciokrotnie, przyciągając w tym czasie aż 4400 firm chińskich oraz 12400 firm z całej Europy. Targi w Chengdu stanowią platformę współpracy i wymiany informacji w dziedzinie inwestycji, handlu oraz technologii pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Chinami. Uczestnikami
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/IZD/2015

12 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/IZD/2015 na „Dostawę siedzisk oraz mebli biurowych wraz z montażem”   załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia zał_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow zał_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia zał_4_oswiadczenie_osoby_fizycznej zał_5_formularz ofertowy załącznik-nr-6-wzór-umowy zał_7_oswiadczenie_o_przynależności_braku_do grupy_kapitalowej zał_8_wykaz_usług     Dane kontaktowe osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.  zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:    Pytanie nr 1 Czy w blatach biurek, górnego wieńca kontenerka , wieńcach górnych i dolnych szafek  dopuszczalne jest użycie płyty o grubości 28mm zamiast 25 mm?   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od wymiarów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.stanowiącego
czytaj więcej

Międzynarodowe Targi w chińskiej prowincji Syczuan – Zaproszenie

11 - 08 - 2015
Zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w wyjazdach na międzynarodowe targi, które odbędą się w październiku i listopadzie w chińskiej prowincji Syczuan.   1) Western China Import Expo & International Investment Fair, 23-27 październik 2015;   Targi Western China sa podzielone na następujące grupy tematyczne - zaawansowane dobra konsumpcyjne, technologie/wyposażenie, pojazdy i części zamienne, usługi i handel, wystawa produktów z krajów Jedwabnego Szlaku i miast partnerskich.   2) Sichuan Agricultural Expo, 19-23 listopad 2015.   Sichuan Agricultural Expo są najważniejszymi targami produktów rolnych i spożywczych w stolicy prowincji Sychuan - mieście Chengdu. Wydarzenie  skierowane jest głównie produkujących i handlujących owocami i grzybami (15,5% wszystkich wystawców z
czytaj więcej

Bony na innowacje dla MŚP

07 - 08 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektóww ramach PO Inteligentny Rozwój działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP". Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o
czytaj więcej

Forum Inwestycyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w Pekinie – 14 września 2015 r.

05 - 08 - 2015
14 września 2015 r. w Pekinie planowana jest organizacja Forum Inwestycyjnego Grupy Wyszehradzkiej pt. „Silk Road to V4 Business Forum” . Forum ma być okazją do zaprezentowania potencjału inwestycyjnego krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz planów inwestycyjnych chińskich firm w ramach promowanej przez władze w Pekinie idei „Jeden Pas – Jedna Droga”, czyli sieci korytarzy transportowych łączących Chiny z Europą i chińskich inwestycji z tym związanych w krajach, przez które przebiegnie szlak. Według wstępnej koncepcji strony chińskiej Polska, podobnie jak pozostałe kraje V4, leży w tzw. północnym korytarzu „Nowego Jedwabnego Szlaku”.   Forum według wstępnej koncepcji ma za zostać podzielone na następujące najważniejsze
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.