KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 1/IZD/2015

28 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego „Dostawa siedzisk i mebli biurowych wraz z montażem”– 1/IZD/2015        
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZIP/RPO WŁ/2015

28 - 08 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „ zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach : Oś  Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Chorwacji. 14-17 października 2015 r.

25 - 08 - 2015
Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej, wspólnie z chorwackim miesięcznikiem dla przedsiębiorców "Poduzetnik",  ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli polskich firm do udziału w misji gospodarczej w Chorwacji. Misja będzie okazją do spotkań chorwackich i polskich przedsiębiorców.  Spotkanie odbędzie się w dniach 14 - 17  października 2015 r  w Osijeku w Slavoniji. Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych podjęciem współpracy w następujących branżach: rolnictwo, przemysł spożywczy, branża budowlana, turystyka, energia odnawialna, sektor IT, ochrona środowiska, inwestycje w strefach ekonomicznych, branża motoryzacyjna. Chcemy, aby to spotkanie miało konkretny charakter . Przedsiębiorcy będą mieli okazję do bezpośrednich spotkań i rozmów o współpracy. Po wejściu Chorwacji
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015

19 - 08 - 2015
W zawiązku z realizacją projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 27.08.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Mozambiku i Botswany 30.08 – 5.09.2015

19 - 08 - 2015
W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Informacji i InwestycjiZagranicznych informujemy o planowanej misji gospodarczej do Mozambiku i Botswany.   Celem misji, organizowanej w ramach programu Go Afirca, jest intensyfikacja kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i afrykańskimi partnerami gospodarczymi oraz promocja polskiej gospodarki w Mozambiku i Botswanie.   Wstępny program zakłada wylot z Polski w dniu 30 sierpnia 2015 (lot przez Monachium i Johannesburg do Maputo). W Mozambiku przewidziany jest udział przedsiębiorców w wielobranżowych targach FACIM 2015 – Mozambique International Trade Show, udział wseminarium gospodarczym oraz w spotkaniach b2b. Pobyt w Mozambiku planowany jest do 2.09.2015.   W kolejnym etapie misja uda się do Gaborone (3-4.09.2015), gdzie również przewidziany jest udział w
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.