KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Forum Inwestycyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w Pekinie – 14 września 2015 r.

05 - 08 - 2015
14 września 2015 r. w Pekinie planowana jest organizacja Forum Inwestycyjnego Grupy Wyszehradzkiej pt. „Silk Road to V4 Business Forum” . Forum ma być okazją do zaprezentowania potencjału inwestycyjnego krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz planów inwestycyjnych chińskich firm w ramach promowanej przez władze w Pekinie idei „Jeden Pas – Jedna Droga”, czyli sieci korytarzy transportowych łączących Chiny z Europą i chińskich inwestycji z tym związanych w krajach, przez które przebiegnie szlak. Według wstępnej koncepcji strony chińskiej Polska, podobnie jak pozostałe kraje V4, leży w tzw. północnym korytarzu „Nowego Jedwabnego Szlaku”.   Forum według wstępnej koncepcji ma za zostać podzielone na następujące najważniejsze
czytaj więcej

ANKIETA DOT. POTRZEB SZKOLENIOWYCH W JST

29 - 07 - 2015
Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z PwC Sp. z o.o. planuje zorganizowanie szeregu specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli JST. Do tego celu niezbędne jest przeprowadzenie ankiety, która zidentyfikuje główne potrzeby szkoleniowe w Państwa jednostkach. Prosimy o dokładne wypełnienie ankiety, która pomoże nam zaproponować szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb oraz indywidualnych preferencji. Ankieta dostępna jest w załączniku oraz pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1cyd_D2D8SOiQyxQzSlIT8bgPWjtYOWe5P-To66NmRr0/viewform?usp=send_form Jeśli wystąpi problem z wyświetlaniem lub przesyłaniem tego formularza, można wypełnić go w Formularzach Google. 
czytaj więcej

Dofinansowanie dla projektów typu centra badawczo-rozwojowe PO IR

29 - 07 - 2015
MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Wdrażania Programów Operacyjnych jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu wsparcie udzielone zostanie przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wsparcie obejmie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 2 000 000,00
czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia „Fundusze Europejskie – jakie to proste” dla przedsiębiorców sektora MSP od sierpnia br. w 16 miastach Polski!

27 - 07 - 2015
W okresie od 18 sierpnia do końca września br. w największych miastach Polski odbędzie się                16 bezpłatnych, dwudniowych szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Szkolenia zorganizowane są w ramach realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw projektu „Fundusze Europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym oraz nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów współfinansowanych z
czytaj więcej

Usługi doradcze dla Biznesu – Punkt Konsultacyjny ŁARR S.A.

24 - 07 - 2015
Profesjonalny Asystent dla Twojej firmy – oszczędność czasu i pieniędzy   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu konsultanci Punktu Konsultacyjnego ŁARR S.A. świadczą usługi doradcze dla przedsiębiorców w zakresie m.in.: analizy form, źródeł oraz możliwości finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznes planu, itp. Odpłatności za usługi to zaledwie 10% jej kosztu. Pozostałe 90% wartości usługi stanowi dla klienta pomoc de minimis.   Przykładowe usługi doradcze oraz ceny:   - koszt sporządzenia analizy wskaźnikowej
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.