KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Misja gospodarcza z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na Bałkany. 28 września – 2 października 2015 r.

10 - 09 - 2015
Uprzejmie informujemy, że w dniach 28 września - 2 października br. jest zaplanowana przez MSZ wizyta w Słowenii, Chorwacji i Serbii. Będą w niej uczestniczyć delegacje polskich przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu.   Wizyta będzie doskonałą okazją do zaprezentowania aktywności przedsiębiorców, rozmów na temat dwustronnej współpracy handlowej i inwestycyjnej oraz spotkań z partnerami słoweńskimi, chorwackimi i serbskimi. Będzie także służyła identyfikacji możliwości aktywizacji współpracy i realizacji wspólnych projektów o charakterze biznesowym i promocyjnym. Mając na uwadze powyższe, zapraszamy przedsiębiorców do udziału w tym wydarzeniu.   W załącznikach znajdą Państwo wysłane przez MSZ informacje dotyczące wydarzenia.   Formularz zgłoszeniowy Program wyjazdu   Osoba kontaktowa: p. Anna Barbarzak. Dyrektor Departament Współpracy Ekonomicznej
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 1/IZD/2015

28 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego „Dostawa siedzisk i mebli biurowych wraz z montażem”– 1/IZD/2015        
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZIP/RPO WŁ/2015

28 - 08 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „ zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach : Oś  Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Chorwacji. 14-17 października 2015 r.

25 - 08 - 2015
Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej, wspólnie z chorwackim miesięcznikiem dla przedsiębiorców "Poduzetnik",  ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli polskich firm do udziału w misji gospodarczej w Chorwacji. Misja będzie okazją do spotkań chorwackich i polskich przedsiębiorców.  Spotkanie odbędzie się w dniach 14 - 17  października 2015 r  w Osijeku w Slavoniji. Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych podjęciem współpracy w następujących branżach: rolnictwo, przemysł spożywczy, branża budowlana, turystyka, energia odnawialna, sektor IT, ochrona środowiska, inwestycje w strefach ekonomicznych, branża motoryzacyjna. Chcemy, aby to spotkanie miało konkretny charakter . Przedsiębiorcy będą mieli okazję do bezpośrednich spotkań i rozmów o współpracy. Po wejściu Chorwacji
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015

19 - 08 - 2015
W zawiązku z realizacją projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 27.08.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.