KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Zapytanie ofertowe nr DA/GU-8/2015

11 - 12 - 2015
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.聽 zaprasza do sk艂adania ofert w post臋powaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, kt贸rego przedmiotem jest udzielenie zam贸wienia na 鈥炁歸iadczenie us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor臋czania przesy艂ek pocztowych, paczek pocztowych, przesy艂ek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrot贸w鈥. Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p贸藕n. zm.) zwanej dalej聽 鈥濸zp鈥, do przedmiotowego post臋powania nie stosuje si臋 przepis贸w przytoczonej ustawy.   do pobrania: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zam贸wienia-Za艂acznik nr 1 Formularz ofertowy - za艂膮cznik nr 2聽 Za艂膮cznik3-Formularz-asortymentowo-cenowy oswiadczenie - za艂acznik nr 4 Wykaz us艂ug
czytaj wi臋cej

Finansowanie innowacyjnej dzia艂alno艣ci M艢P z wykorzystaniem kapita艂u podwy偶szonego ryzyka.

10 - 12 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci og艂osi艂a kolejny konkurs dla przedsi臋biorc贸w z sektora M艢P. W ramach konkursu mo偶na otrzyma膰 50% dofinansowania na pokrycie koszt贸w us艂ug doradczych zwi膮zanych z przygotowaniem niezb臋dnej dokumentacji do pozyskania kapita艂u o charakterze udzia艂owym na rynkach kapita艂owych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze d艂u偶nym poprzez emisj臋 obligacji na rynku Catalyst. Szczeg贸艂owe informacje dost臋pne na stronie:   http://www.poir.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/     W razie Pa艅stwa zainteresowania pomoc膮 w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Monik膮 Wi臋ckowsk膮 tel. 724-544-020 lub p. Bart艂omiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92 78  
czytaj wi臋cej

Program Demonstrator NCBiR – 500 mln. z艂. dla firm na prace B+R

09 - 12 - 2015
Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂osi艂o konkurs w ramach poddzia艂ania 1.1.2 "Prace B+R zwi膮zane z wytworzeniem instalacji pilota偶owej/demonstracyjnej" (tzw. Demonstrator). Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, kt贸re zwie艅czone zostan膮 stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produkt贸w w聽 programie NCBR przeznaczy艂o 500 mln z艂. O dofinansowanie b臋d膮 mog艂y si臋 ubiega膰 zar贸wno mikro, ma艂e, 艣rednie, jak i du偶e przedsi臋biorstwa.   Nab贸r wniosk贸w b臋dzie trwa艂 od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r. Szczeg贸艂owe informacje o konkursie s膮 dost臋pne na stronie:   http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/aktualnosci/art,3819,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-projekty-br-przedsiebiorstw-poddzialania-1-1-2-prace-br-zwiazane-z-wy.html   W razie Pa艅stwa zainteresowania pomoc膮 w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Monik膮 Wi臋ckowsk膮 tel. 724-544-020 lub p. Bart艂omiejem Walczakiem tel. 600-589-895, 42 208 92
czytaj wi臋cej

Konkurs RPO W艁 dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego na inwestycje dotycz膮ce ochrony przyrody.

09 - 12 - 2015
Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego og艂osi艂 konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona 艣rodowiska Dzia艂anie V.4 Ochrona przyrody Poddzia艂anie V.4.1 Ochrona przyrody Konkurs obejmuje nast臋puj膮ce typy projekt贸w:   *聽 聽 聽 聽podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposa偶enia park贸wkrajobrazowych lub rezerwat贸w przyrody (w tym po艂o偶onych na obszarach Natura2000);   *聽 聽 聽 聽budowa, przebudowa infrastruktury s艂u偶膮cej utrzymaniu lub utworzeniucentr贸w ochrony r贸偶norodno艣ci biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np.banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne;   *聽 聽 聽 聽modernizacja lub doposa偶enie o艣rodk贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 wzakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych);   *聽 聽 聽 聽budowa lub modernizacja niezb臋dnej infrastruktury (w tym r贸wnie偶zielonej infrastruktury) zwi膮zanej z ochron膮,
czytaj wi臋cej

NCBiR – Konferencja GameINN. Wsp贸lnie dla polskiego przemys艂u kreatywnego

09 - 12 - 2015
Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju serdecznie zaprasza do udzia艂u w konferencji 鈥濭ameINN - wsp贸lnie dla polskiego przemys艂u kreatywnego鈥, kt贸ra odb臋dzie si臋 10 grudnia 2015 r. w Concept Store przy ul. Mysiej 3 w Warszawie od godz. 11.00 Celem spotkania jest dyskusja nt. potencja艂u ekonomicznego sektora gier komputerowych w Polsce.   Go艣ciem specjalnym konferencji b臋dzie Jeff Burton wsp贸艂za艂o偶yciel EA Games, legendarnego studia produkuj膮cego najpopularniejsze gry komputerowe na 艣wiecie.   W艣r贸d pozosta艂ych go艣ci konferencji b臋d膮:   Adam Kici艅ski - Prezes CD Projekt, Piotr Sikora - Prezes Platige Image Mateusz Gaczy艅ski - Zast臋pca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego Piotr Przewrocki - QBN Seed Fund, dr Maciej Bukowski
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.