KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ukraińsko-Polskie Forum sadownictwa w Winnicy. 25-26 listopada 2015 r.

21 - 07 - 2015
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25-26 listopada 2015 r. w Winnicy odbędzie się Ukraińsko-Polskie Forum pt. «Ogród intensywny. Modernizujemy technologie». Jest to znaczące i zarazem bardzo ciekawe wydarzenie dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych branżą sadownictwa na Ukrainie.   W Forum udział wezmą przedstawiciele z takich krajów jak Ukraina, Polska, Niemcy, Holandia. W ciągu dwóch dni Forum odbęda się panele dyskusyjne poświęcone takim tematom jak: ochrona jabłoni przed chorobami i szkodnikami; sposoby nawożenia ogrodu jabłoniowego; przechowywanie jabłek i gruszek; nawożenie mineralne czereśni; odmiany moreli, brzoskwini; przechowywanie owoców pestkowych i innym.   Szczegółowe informacje na temat Forum i warunków udziału zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu
czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – Premie dla młodych rolników

21 - 07 - 2015
Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. O premie może się starać osoba, która: ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach postępowania ofertowego nr 11/ZO/N/2015

17 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, podaje do wiadomości Informację i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z  dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów na rzecz ŁARR S.A. zgodnie z zapytaniem ofertowym 11/ZO/N/2015  
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego nr 1/P/ZDW/2015

14 - 07 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej; postępowania przetargowego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku  Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule „zaprojektuj i wybuduj”” – 1/P/ZDW/2015.  
czytaj więcej

Ankieta KPMG dotycząca organizacji EXPO 2022 International w Łodzi

14 - 07 - 2015
Zapraszamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na kilkanaście pytań w ramach ankiety, jaką przygotowała firma KPMG w kontekście procesu włączania podmiotów gospodarczych w działania związane z organizacją WystawyInternational EXPO w Łodzi.   Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut, a jej wyniki zostaną zanonimizowane i będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Pozwolimy sobie na jednokrotne przypomnienie o przesłanejankiecie (w ciągu 5 dni od dnia pierwszej wysyłki).   Przejdź do ankiety: https://www.research.net/r/LARR   Rzeczpospolita Polska i Miasto Łódź zamierzają ubiegać się o organizację Wystawy International EXPO w 2022 roku. EXPO to największa światowa wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca dorobek kulturowy, naukowy i techniczny narodów świata. Mianem EXPO określa się
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.