KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Relacja z otwarcia nowej siedziby firmy Passage Cosmetics Laboratory.

25 - 09 - 2015
22 września odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby firmy Passage Cosmetics. Firma  wybudowała w Gałkowie Dużym k/Łodzi, jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw kosmetycznych w Polsce o powierzchni ponad 3000 m2, zawierające nowoczesne maszyny  i urządzenia laboratoryjne. Passage Cosmetics aktywnie korzysta  ze środków unijnych będąc beneficjentem ŁARR S.A. Zarząd Spółki podczas uroczystości reprezentowała p. Agnieszka First - Wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.     Firma Passage Cosmetics Laboratory jest firmą prywatną, powstałą w 1988 r. Przedsiębiorstwo działa w branży kosmetycznej i wyspecjalizowane jest w działalności badawczo - rozwojowej i produkcyjnej ukierunkowanej na prace zlecone i kontraktowe.     Od roku 2009 aktywnie korzysta ze środków unijnych, dzięki
czytaj więcej

Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2015. Zaproszenia na panel ŁARR S.A.

25 - 09 - 2015
czytaj więcej

Nowy konkurs na Ochronę własności przemysłowej

24 - 09 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące:   uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy
czytaj więcej

Konsultacje społeczne – Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego

23 - 09 - 2015
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w  związku z kończącymi się pracami nad projektem dotyczącym opracowania Polityk Sektorowych dla 6 kluczowych branż Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.   Dzięki Państwa zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu ostateczne wersje dokumentów Polityk Sektorowych będą stanowiły odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz konkretnych celów i preferencji społecznych w regionie łódzkim. Polityki Sektorowe to swoiste plany operacyjne, zawierające wskazania dla wspierania poszczególnych branż kluczowych,  a także miejsca, w których dookreślone zostaną specjalizacje, mogące powstawać w ramach poszczególnych branż. Cele, które będą zapisane w Politykach Sektorowych nie są zależne tylko od aktywności Samorządu Województwa Łódzkiego, ale
czytaj więcej

Akademia Komercjalizacji INVESTIN i ŁARR S.A – Zaproszenie na warsztaty.

21 - 09 - 2015
Akademia Komercjalizacji to kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy Grupy INVESTIN i ŁARR S.A., dostarczający wiedzę, narzędzia i umiejętności, które są niezbędne w procesie skutecznej komercjalizacji zaawansowanych technologii. Akademii odbędzie się między 21 października a 4 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi.   Szkolenie składa się z 8 bloków tematycznych:   *         Zarządzanie projektami B+R *         Prawo w procesie komercjalizacji *         Inwestycje B+R i podatki *         Własność intelektualna i przemysłowa *         Potencjał komercyjny projektu *         Rozwój biznesu technologicznego *         Technologia i jej zastosowania *         Finansowanie innowacji Szerszy opis szkolenia
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.