KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

WYCZERPANY BUDŻET NA POŻYCZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

31 - 03 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dostępny limit środków na projekt JEREMIE VI został wyczerpany. Przewidywany termin uruchomienia kolejnej puli środków na pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE to czerwiec 2016 r.   Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której poinformujemy o wznowieniu naboru wniosków pożyczkowych.   
czytaj więcej

Konkurs NCBiR – INNOTEXTILE do 20 mln zł. na projekty z branży włókienniczej

30 - 03 - 2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs skierowany do branży włókienniczej i podmiotów z tą branżą związanych w ramach sektorowego programu INNOTEXTILE. W konkursie tym przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mogą uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach zaproponowanych w programie tzw. Strategicznych Obszarów Badań i Rozwoju. Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali polskiego rynku. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 500 tysięcy, a maksymalna 20 mln PLN. Wnioski będzie można składać do 15 czerwca br.   Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs112-2016innotextile/   Firmy zainteresowane doradztwem proinnowacyjnym i pomocą w pozyskaniu źródeł finansowania
czytaj więcej

Spotkanie dotyczące możliwości działania polskich firm na rynku meksykańskim – 6 kwietnia 2016 r.

24 - 03 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , Urząd Miasta Łodzi i Ambasada Meksyku w Polsce mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców na spotkanie dotyczące możliwości i szans działania polskich firm na rynku meksykańskim. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 - 15.00 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.   Udział w spotkaniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.  Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim z możliwością tłumaczenia na język polski. Zgłoszenia na spotkanie są przyjmowanie do dnia 4 kwietnia b.r. poprzez adres e-mail: zmi@uml.lodz.pl Poniżej oficjalne zaproszenie oraz agenda spotkania.        
czytaj więcej

ZIP – Spotkanie informacyjne projektu „Od pomysłu do biznesu”. 04.04.2016 r.

24 - 03 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Od pomysłu do biznesu", które odbędzie się 4 kwietnia w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.     PREFERENCYJNA POŻYCZKA NA START. Możliwość wsparcia dla wszystkich osób otwierających działalność gospodarczą. Przyjdź i dowiedz się więcej 04.04.2016 r. godz. 10:00 Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości Szadkowska 6 c, Zduńska Wola.   Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel.: 519 407 731 Oraz pod adresem e-mail: e_siwik@larr.lodz.pl i j_justynska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

31 marca rusza nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom.

18 - 03 - 2016
Do 29 kwietnia 2016r. będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015. Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 100 tysięcy złotych na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.