KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

31 marca rusza nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom.

18 - 03 - 2016
Do 29 kwietnia 2016r. będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015. Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 100 tysięcy złotych na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w naborze dla PGNIG TERMIKA S.A.

17 - 03 - 2016
Informujemy, iż PGNiG S.A. - największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej, we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A. z następujących obszarów:   Zmniejszenie emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska; Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury; Monitoring online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło; Efektywne sposoby zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów; Komercyjne sposoby zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.   Szczegółowy zakres
czytaj więcej

Konferencja Orły Eksportu Województwa Łódzkiego. 23 marca 2016, ŁSSE ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi

16 - 03 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W imieniu dziennika Rzeczpospolita ma zaszczyt Państwa zaprosić na konferencję oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Orły Eksportu Województwa Łódzkiego, które odbędzie się 23 marca 2016, godz. 9:30 w  Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi.   Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl wydarzeń, który ma na celu promocję eksportu i tematów z nim związanych, poprzez omówienie najciekawszych kierunków zbytu, wskazanie sektorów z największym potencjałem eksportowym oraz wyłonienie i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu. Prelegentami konferencji będą przedstawiciele:  Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.,  KPMG, BisNode, Bank
czytaj więcej

Szkolenie „Ulgi w podatku dochodowym za 2015 r.” 10 marca 2016 r. Siedziba ZIP.

07 - 03 - 2016
Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości i Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli zapraszają na bezpłatne szkolenie: "Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok oraz sposoby wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną". 10 marca 2015 r. siedziba ZIP ul. Szadkowska 6 c w Zduńskiej Woli.   Szkolenie połączone jest z możliwością złożenia zeznania podatkowego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie prowadzone są zapisy, które przyjmowane są pod numerem telefonu: 519 407 731 bądź e-mail: j_justynska@larr.lodz.pl   Serdecznie zapraszamy do udziału
czytaj więcej

Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez MŚP

01 - 03 - 2016
NCBiR ogłosiło kolejną edycję programu: „Szybka ścieżka” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR. Termin: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016r., Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa łódzkiego wynosi: 2 mln PLN   W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia może wynieść maksymalnie:  dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:  80% wydatków kwalifikowanych w przypadku  badań przemysłowych oraz 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych; dla średniego przedsiębiorcy: 75% wydatków kwalifikowanych  w przypadku badań przemysłowych oraz 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.   Eksperci ŁARR SA w
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.