KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

ŁARR S.A. – Zmiana ogłoszenia o konkursie na wybór partnera do Projektu

01 - 06 - 2016
W związku z publikacją przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, ŁARR S.A. wprowadza następujące zmiany do opublikowanego w dniu 11 maja2016r.  Ogłoszenia o konkursie na wybór Partnera do projektu:   Zmianie ulega zapis:   1)      § 3 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:"Podmiot posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu."  2)      § 3 ust. 3, który przyjmuje brzmienie:"Podmiot spełnia wymagania określone w SzOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dlaBeneficjentów poddziałania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych orazdokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16"   3)      Dodano § 5 ust. 1 lit. e) o treści:"posiadają minimum roczny plan pracy zawierający
czytaj więcej

China – Europe Innovation Cooperation Forum – 24-26 czerwca, Chengdu.

30 - 05 - 2016
Szanowni Państwo,   W dniach 24-26 czerwca w Chengdu organizowane jest przez Urząd Miasta Chengdu Forum Innowacji „ China –Europe” Innovation Cooperation Forum.     Do udziału w Forum zapraszani są przedstawiciele samorządów, rządów regionalnych i przedsiębiorcy. W Forum weźmie udział delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.     Celem organizacji Forum jest wymiana doświadczeń w aspekcie szeroko rozumianych innowacji. Przedsiębiorcom zostanie udostępnione stoisko, na którym będzie możliwość zaprezentowania produktów innowacyjnych. Stoiska są udostępniane za darmo. Pozostałe koszty przedsiębiorcy pokrywają sami.     Udział w Forum jest doskonałą okazją do zaprezentowania produktów innowacyjnych na terenie prowincji Syczuan oraz nawiązania kontaktów biznesowych na terenie Chin.     Forum jest wydarzeniem organizowanym po raz drugi przez władze
czytaj więcej

Oferta Wirtualnego Biura w ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34 w Łodzi

25 - 05 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do skorzystania z oferty Wirtualnego Biura w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34, w samym sercu Łodzi.   W ramach wybranego pakietu osoby zakładające działalność gospodarczą otrzymują:   1) Adres do korespondencji, do wykorzystania również w celach marketingowych   2) Obsługa poczty, korespondencji przychodzącej i wychodzącej   3) Obsługę sekretaryjną, asystencją podczas spotkań   4) Dostęp do sal konferencyjnych   Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą Wirtualnego Biura ŁARR S.A.   Wirtualne biuro - oferta     Dodatkowych informacji dla osób zainteresowanych ofertą udzielają: Edyta Ratajczyk Tel. 42 208 92 33 Tel. kom. 506 492 264 Monika Więckowska Tel. 42 208 92 36 Tel. kom. 724 544 020              
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Inicjatywy Jeremie

24 - 05 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 30 maja 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Projektu JEREMIE VII. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A., przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (I piętro), w godz. 8.30- 16.00.   ŁARR S.A. zastrzega, że nabór wniosków ma charakter warunkowy. Decyzja odnośnie udzielenia pożyczki zapadnie pod warunkiem ostatecznego udzielenia dla ŁARR S.A. limitu środków na pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co powinno nastąpić w czerwcu br.   W ramach Projektu JEREMIE VII obowiązują te same formularze aplikacyjne, które obowiązywały w ramach Projektu JEREMIE VI. W ramach Projektu JEREMIE VII zmianie uległ Regulamin Funduszu Pożyczkowego.   Wszelkie informacje
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach INICJATYWY JEREMIE

20 - 05 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków w ramach JEREMIE VII to maj 2016.   Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której poinformujemy o wznowieniu naboru wniosków pożyczkowych oraz udostępnimy dokumenty aplikacyjne..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.