KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Akademia Przedsiębiorcy: „Jak przygotować dokumentację podatkową cen transferowych za 2017”. 26 stycznia 2017 r. Siedziba ŁARR S.A.

08 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa serdecznie zapraszają  do udziału w spotkaniu z cyklu Akademia Przedsiębiorcy:  „Jak przygotować dokumentację podatkową cen transferowych za 2017”, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. od godz. 9.00 w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.   Do udziału w spotkaniu zapraszamy głównych księgowych, dyrektorów finansowych,  i właścicieli firm. Wydarzenie będzie miało formę warsztatów, podczas których omówione zostaną zagadnienia obejmujące m.in.:   Przyczyny i zakres zmian (struktura dokumentacji podstawowej, grupowej) -wprowadzenie Dodatkowe wymogi dokumentacyjne i sprawozdawcze: raport TP, CbC.   III. Etapy i elementy dokumentacji podstawowej: Identyfikacja podmiotów powiązanych Identyfikacja transakcji: przedmiot, limity kwotowe, grupowanie Rola i
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dot. Konkursu na projekty B+R dla przedsiębiorstw. 11 stycznia 2018 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9.

05 - 01 - 2018
Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych funduszami na badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu dotacyjnego projekty B+R dla przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/szkolenia-i-konferencje/881-pierwsze-spotkanie-informacyjne-w-2018-roku
czytaj więcej

ZMIANA REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

05 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z uwagi na znaczącą zmianę w interpretacji postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE. L nr 138, str. 5), dalej jako: „Rozporządzenie”, dokonanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

19 - 12 - 2017
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach II edycji projektu "Kobieta w biznesie" (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą 1.07.2017r.   ostateczna lista osób zakwalifikowanych ostateczna lista osób niezakwalifikowanych   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:Tel.: 42 208 92 42e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Świąteczna zbiórka prezentów w siedzibie ŁARR S.A. na rzecz Domu Dziecka w Grotnikach.

13 - 12 - 2017
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, wyjątkowy czas w którym obdarowujemy się prezentami. Dlatego, jak co roku przyświeca nam szczytny cel, tym razem zbiórka darów na rzecz Domu Dziecka w Grotnikach - miejsca które otacza swoją opieką 30 wychowanków w wieku od 3 do 20 lat.   Wspólnie z dyrekcją ośrodka przygotowaliśmy listę prezentów - artykułów pierwszej potrzeby, która znajduje się na stronie www.larr.pl/wigilia. Gorąco zachęcamy Państwa do włączenia się w naszą akcję.   Dary można przekazywać bezpośrednio do siedziby ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi z dopiskiem „Wigilia - Dom Dziecka w Grotnikach” do dnia 14 grudnia 2017 r. Osobą kontaktową w tej
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.