KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Analiza potrzeb przedsiębiorców – spotkanie informacyjne 20 czerwca 2016 r. w ŁARR S.A.

09 - 06 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza serdecznie przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat analizy potrzeb w zakresie usług dla biznesu.   Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku eksperci ŁARR S.A. starają się dopasować do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców z województwa łódzkiego.   Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli kadry menedżerskiej oraz właścicieli firm różnych branż. Podczas spotkania odbędą się praktyczne warsztaty analizy potrzeb prowadzone przez ekspertów firmy Adaptive Group.   Dodatkowych informacji na temat spotkania i zgłoszenia przyjmuje:   Pani Monika Więckowska - Kierownik Wydziału ds. Wspierania Przedsiębiorczości ŁARR S.A. E-mail: m_wieckowska@larr.lodz.pl Tel.: 42 208 92 36
czytaj więcej

Szkolenie ZIP: Poznaj swój mózg, osiągnij cele szybciej i bezboleśnie. 15 czerwca 2016.

08 - 06 - 2016
czytaj więcej

Bezpłatna konferencja: Lokowanie środków finansowych w świecie niskich stóp procentowych 21 czerwca 2016 r. siedziba ŁARR S.A.

06 - 06 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej  na temat lokowania środków finansowych świecie niskich stóp procentowych.   Celem spotkania jest przekazanie praktycznej wiedzy o aktualnej sytuacji rynku finansowego w Polsce i na Świecie. Eksperci podczas konferencji przedstawią najbardziej istotne kwestie związanie z lokowaniem środków finansowych w praktyce.   Zaprezentowane zostaną kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. w godzinach 10.00-12:30 w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Narutowicza 34.   Potwierdzenia uczestnictwa w formie e-mail prosimy kierować na adres:  Maciej.Jagodzinski@bphtfi.pl   Dodatkowych  informacji na temat
czytaj więcej

„Kobieta w biznesie” – Nowy projekt dotacyjny ŁARR S.A.

01 - 06 - 2016
  W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listy rankingowej Działania VIII.3 RPO WŁ na lata 2014-2020 z przyjemnością informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest realizatorem nowego projektu dla osób chcących założyć działalność gospodarczą pn. „Kobieta w biznesie”.   Informujemy, że projekt jest realizowany od 1 czerwca 2016 roku. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji uczestników oraz dokumentacja projektu zostanie zamieszczona już wkrótce na stronie www.larr.pl .    W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia: - szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa). - zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwa. - wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do
czytaj więcej

ŁARR S.A. – Zmiana ogłoszenia o konkursie na wybór partnera do Projektu

01 - 06 - 2016
W związku z publikacją przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, ŁARR S.A. wprowadza następujące zmiany do opublikowanego w dniu 11 maja2016r.  Ogłoszenia o konkursie na wybór Partnera do projektu:   Zmianie ulega zapis:   1)      § 3 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:"Podmiot posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu."  2)      § 3 ust. 3, który przyjmuje brzmienie:"Podmiot spełnia wymagania określone w SzOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dlaBeneficjentów poddziałania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych orazdokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16"   3)      Dodano § 5 ust. 1 lit. e) o treści:"posiadają minimum roczny plan pracy zawierający
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.