KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do pierwszej edycji projektu „Kobieta w biznesie”

08 - 09 - 2016
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do pierwszej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO I EDYCJI PROJEKTU LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO I EDYCJI PROJEKTU   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:  tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 92 06 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl    
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne pn: Inicjatywa JEREMIE – środki zwrotne na założenie i rozwój własnej firmy. 8 września 2016 r.

02 - 09 - 2016
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Inicjatywa JEREMIE - środki zwrotne na założenie i rozwój własnej firmy”.   Spotkanie informacyjne odbędzie się w Łodzi 8 września 2016 r. w godz. 10:00 - 13:00 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 – II piętro.   W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.   Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w
czytaj więcej

Kalendarz bezpłatnych szkoleń z zakresu rozwoju eksportu dla przedsiębiorców.

30 - 08 - 2016
    Szanowni Państwo,   W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego.   Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 - 2020.   Spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.   Terminy i tematy szkoleń:   1) 15-16.09.2016 r.  Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa   2) 26-27.09.2016 r.    Warunki wejścia na
czytaj więcej

Tajwańska misja handlowa elementów złącznych – 26 września 2016 r., Warszawa

30 - 08 - 2016
Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Taiwan Trade Center Warsaw zapraszają do udziału w spotkaniach biznesowych z tajwańskimi firmami z branży elementów złącznych,biorącymi udział w misji handlowej do Europy.   Bezpłatne spotkania biznesowe z firmami tajwańskimi odbędą się w dniu 26 września br. (poniedziałek) w hotelu Golden Tulip w Warszawie, Sala Konferencyjna 1+2 (ul. Towarowa 2).   Więcej informacji na temat spotkań znajdziecie Państwo tutaj..
czytaj więcej

Innowacje w MŚP. Nowy konkurs dotacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

30 - 08 - 2016
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło kolejny konkurs w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 30 września i trwa do 10 listopada 2016r.   W ramach konkursu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 55% na wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej, z zastrzeżeniem, że wdrażane rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata.    Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.   Jednocześnie przypominamy, iż w podobnym zakresie dofinansowanie otrzymać można w trwającym do 30 września 2016r. konkursie Kredyt na innowacje technologiczne w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR.   Eksperci ŁARR S.A. odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania,
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.