KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 (X.2.1) z dnia 26.02.2018

26 - 02 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.   Do pobrania: zapytanie_2_02_2018_X_2_1 załączniki_zapytanie_2_02_2018_X_2_1     2018-03-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2008 (X.2.1)

22 - 02 - 2018
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze 1/02/2018 (X.2.1.) z dnia 15 lutego 2018r.   Powodem unieważnienia postępowania jest to, że Zamawiający przed terminem  upływu składania ofert stwierdził, iż dokonał błędnego opisu przedmiotu zamówienia w pozycji dot. wymiarów: wysokość, szerokość, głębokość, masa. Ponadto nie ujęto zapisu dot. konieczności przedłożenia specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu komputerowego
czytaj więcej

Szkolenie dot. Najnowszych zmian podatkowych w 2018 r. 28 lutego 2018 r. Izba Skarbowa w Łodzi

16 - 02 - 2018
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Kanclerz Loży Łódzkiej BCC zapraszają na tradycyjne szkolenie dla służb finansowo -księgowych nt. najnowszych zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2018 roku.   Pogram spotkania: 1. STIR jako nowe narzędzie walki z wyłudzeniami w podatku VAT     Artur Zajączkowski – Zastępca Dyrektora IAS w Łodzi 2. Najistotniejsze zmiany w podatku CIT w roku 2018      Adam Bąkiewicz – kierownik oddziału Działu Podatków Dochodowych  i Nadzoru nad Orzecznictwem 3. Jednolity Plik Kontrolny / JPK / – panel pytań i odpowiedzi      Marzena Kabacińska – kierownik Portalu Podatkowego  4. Dyskusja   Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018 roku (środa), w godzinach 1000-1300 w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, przy al. Kościuszki
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 (X.2.1) z dnia 15.02.2018

15 - 02 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.   Do pobrania: zapytanie_1_02_2018_X_2_1 załączniki_zapytanie_1_02_2018_X_2_1  
czytaj więcej

Seminarium biznesowe Polska-Sri Lanka. Rozmowy handlowe B2B. 16 lutego siedziba KIG Warszawa

14 - 02 - 2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z wizytą w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Sri Lanki – Pana Wasantha Senanayake i towarzyszącej mu wielobranżowej delegacji przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Republiki Sri Lanki w Polsce,  organizują Seminarium Biznesowe POLSKA-SRI LANKA, połączone z sesja rozmów handlowych B2B pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i lankijskimi, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r. w godz 10.00-12.00 w siedzibie KIG, Warszawa, ul Trębacka  4, sala konferencyjna 205.     Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie się z możliwościami współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami, aktualnymi potrzebami i możliwościami obu rynków a także nawiązanie nowych kontaktów handlowo- biznesowych  pomiędzy firmami. Program wydarzenia przewiduje
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.