KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Og艂oszenie otwartego konkursu na wyb贸r Partnera/贸w do projektu

08 - 02 - 2017
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji program贸w w zakresie polityki sp贸jno艣ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z p贸藕n. zm.) og艂asza otwarty nab贸r na Partnera/贸w spoza sektora finans贸w publicznych w celu wsp贸lnego przygotowania oraz wsp贸lnej realizacji projektu konkursowego w ramach Osi Priorytetowej X 鈥濧daptacyjno艣膰 pracownik贸w i przedsi臋biorstw w regionie鈥, Poddzia艂anie X.2.1 鈥濳onkurencyjno艣膰 przedsi臋biorstw i ich pracownik贸w鈥 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 鈥 2020.   do pobrania: ogloszenie o konkursie聽 zal1 formularz_zg艂oszenia聽 zal2 formularz oceny zgloszenia   2017-03-03 og艂oszenie o wyborze partnera  
czytaj wi臋cej

Planowana Misja gospodarcza do Kazachstanu – Pro艣ba o opinie.

07 - 02 - 2017
Szanowni Pa艅stwo, 聽Uprzejmie informujemy, 偶e w dniach od 10 czerwca do 10 wrze艣nia 2017 r.聽 w Astanie odb臋dzie si臋 Mi臋dzynarodowa Wystawa Expo 2017. Polska b臋dzie oficjalnym uczestnikiem ww. wydarzenia. W programie Wystawy w dniu 6wrze艣nia 2017 r. zaplanowano obchody Dnia Polskiego, a w jego ramach organizacj臋 Polsko-Kazachsta艅skiego Forum Gospodarczego.   W zwi膮zku z ww. wydarzeniami wojew贸dztwo 艂贸dzkie rozwa偶a organizacj臋 komercyjnej misji gospodarczej do Kazachstanu we wrze艣niu b.r., kt贸rej celem b臋dzie wzrost internacjonalizacji firm z naszego regionu.   Firmy zainteresowane udzia艂em w misji prosimy o wype艂nienie ankiety - do pobrania: Ankieta_Kazachstan   Wnioski z ankiety b臋d膮 wykorzystane przy organizacji tej i kolejnych misji.聽 Informacje prosz臋 przes艂a膰 zwrotnie na
czytaj wi臋cej

Konferencja pt. „Uwaga! Dzieck鈥媜 cierpi. Nie pozw贸l鈥 na to!”鈥. 17 lutego 2017 r. Spo艂eczna Akademia Nauk w 艁odzi.

31 - 01 - 2017
Serdecznie zapraszamy pracownik贸w o艣wiaty, organizacji pozarz膮dowych, rodzic贸w i student贸e do udzia艂u w certyfikowanej聽 konferencji dydaktycznej pt. "Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozw贸l na to!" organizowanej przez Spo艂eczn膮 Akademi臋 Nauk (partnera 艁ARR S.A. 聽 oraz Komend臋 Miejsk膮 Policji w 艁odzi w dn. 17 lutego 2017 r., godz. 10:00 - 14:00, w Auli Spo艂ecznej Akademii Nauk w 艁odzi, przy ul. Kili艅skiego 98.   Udzia艂 w Konferencji jest ca艂kowicie bezp艂atny. Konferencja zosta艂a obj臋ta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta 艁odzi.   Rejestracja Uczestnik贸w odbywa si臋 drog膮 mailow膮 - zg艂oszenia nale偶y przesy艂a膰 na adres: wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 10 lutego 2017 roku (podaj膮c imi臋 i nazwisko, miejsce pracy,
czytaj wi臋cej

Misja Gospodarcza do Mi艅ska, Witebska i Orszy (Bia艂oru艣). 21-25 marca 2017 r.

30 - 01 - 2017
Zapraszamy przedsi臋biorc贸w oraz samorz膮dy zainteresowane wsp贸艂prac膮 z rynkiem wschodnim do udzia艂u w misji gospodarczej do Mi艅ska, Witebska i Orszy (Bia艂oru艣).   Misja ma charakter wielobran偶owy. G艂贸wnym celem jest zwi臋kszenie wymiany handlowej pomi臋dzy Polsk膮 i Bia艂orusi膮, a tak偶e prezentacja potencja艂u gospodarczego wojew贸dztwa 艂贸dzkiego.   Program misji zak艂ada wizytacj臋 inwestycji polskich firm na Bia艂orusi, spotkania robocze z przedstawicielami w艂adz Obwodu Witebskiego oraz wizyty studyjne w przedsi臋biorstwach organizowane przy wsp贸艂pracy z Komunalnym Przedsi臋biorstwem Konsultingowym Witebskie Regionalne Centrum Marketingu i Witebsk膮 Stref膮 Ekonomiczn膮.   艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia kompleksow膮 organizacj臋 misji, w tym: przelot na trasie Warszawa 鈥 Mi艅sk 鈥 Warszawa przejazd na lotnisko na trasie 艁贸d藕 鈥 Warszawa 鈥
czytaj wi臋cej

Przetarg nieograniczony na 艣wiadczenie us艂ugi ochrony fizycznej os贸b i mienia

27 - 01 - 2017
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg nieograniczony na 鈥炁歸iadczenie us艂ugi ochrony fizycznej os贸b i mienia budynku 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 艁odzi przy ul. Narutowicza 34"   Nr post臋powania 2/DA/2017.   Do pobrania: Og艂oszenie o zam贸wieniu SIWZ zal_nr1- opis przedmiotu zam贸wienia zal_nr2 - warunki udzia艂u zal_nr3 - wykluczenie zal_nr4 - formularz ofertowy zal_nr5 - wykaz us艂ug zal_nr6 - Istotne postanowienia umowy zal_nr7 - grupa kapita艂owa   2017-02-01: odpowiedzi na pytania   2017-02-02: odpowiedzi na pytania (2)   2017-02-06: Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-07: Skorygowana wersja informacji z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-21: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.