KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Potrzebna pomoc humanitarna dla Mo艂dawii

28 - 04 - 2017
Szanowni Pa艅stwo,   W dniach 20 do 22 kwietnia 2017 r. nad ca艂膮 Republik膮 Mo艂dawii przesz艂y burze 艣nie偶ne. W ci膮gu zaledwie kilku godzin mokra pokrywa bia艂ego puchu wzros艂a do 10 cm doprowadzaj膮c do 艂amania si臋 drzew, blokady wi臋kszo艣ci dr贸g, a przede wszystkim do gigantycznych awarii sieci energetycznej. Najgorsza sytuacja wyst臋puje w miastach i wsiach w 艣rodkowej i p贸艂nocnej cz臋艣ci Mo艂dawii. Kl臋ska 偶ywio艂owa wywo艂a艂a du偶e straty w rolnictwie.   Prezydent Mo艂dawii Igor Dodon podpisa艂 dekret o og艂oszeniu stanu wyj膮tkowego w ca艂ym kraju. Wobec zaistnia艂ej sytuacji Ambasada Republiki w Polsce zwraca si臋 do wszystkich os贸b dobrej woli o pomoc w walce ze skutkami 艣nie偶yc powoduj膮cych wyst膮pienie
czytaj wi臋cej

Targi SILESIA BAZAAR 2017 – Zapraszamy do udzia艂u

27 - 04 - 2017
Serdecznie zapraszamy Pa艅stwa do wsp贸lnego udzia艂uw Targach SILESIA BAZAAR w dniu 28 maja 2017 r., w Mi臋dzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 聽 UZASADNIENIE: 聽 Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narz臋dzi maj膮cych na celu aktywizacj臋 wewn臋trznej i zewn臋trznej promocji regionu. Udzia艂 w targach SILESIA BAZAAR jest realizacj膮 Dzia艂ania 1.1.3. Promocja bran偶 kluczowych. Przedmiotowe targi s膮 narz臋dziem, kt贸re zapewnia promocj臋 regionu z wykorzystaniem jednej z bran偶 kluczowych wojew贸dztwa 艂贸dzkiego, tj. Nowoczesny Przemys艂 W艂贸kienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego dzia艂ania wpisywa膰 si臋 b臋dzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotycz膮cy podniesienia skuteczno艣ci
czytaj wi臋cej

Wizyta Ministra 鈥婼praw Zagranicznych 鈥媤 Japonii 鈥 komponen鈥媡 go spodarczy鈥

27 - 04 - 2017
Szanowni Pa艅stwo,   Departament Wsp贸艂pracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsi臋biorstwa, organizacje samorz膮du gospodarczego oraz przedstawicieli 艣wiata nauki do udzia艂u w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.   Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomi臋dzy Polsk膮 a Japoni膮 - w szczeg贸lno艣ci w dziedzinie elektromobilno艣ci, gier komputerowych oraz start-up贸w technologicznych.   W programie przewidziano mi臋dzy innymi organizacj臋 seminarium dotycz膮cego elektromobilno艣ci, pt.: 鈥濸aliwa alternatywne w transporcie 鈥 potencjalne obszary wsp贸艂pracy mi臋dzy Polsk膮 a Japoni膮鈥, 鈥濸olish Gaming Lunch鈥 - wydarzenia biznesowego typu B2B dla firm z sektora gier komputerowych, wizyty na Uniwersytecie Tokijskim, spotkania
czytaj wi臋cej

Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017 – zakup oprogramowania

24 - 04 - 2017
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do z艂o偶enia oferty na dostaw臋 oprogramowania, kt贸re wykorzystywane zostanie w ramach projektu "Profesjonalizacja us艂ug biznesowych 艁ARR S.A." wsp贸艂finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014 - 2020 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Dzia艂anie II. 1 Otoczenie biznesu, Poddzia艂anie II.1.2 Profesjonalizacja us艂ug biznesowych. Do pobrania: 1.Tre艣膰 zapytania 2.Za艂膮czniki: Formularz ofertowy, o艣wiadczenia dostawcy    
czytaj wi臋cej

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest. 8 czerwca 2017 r.

20 - 04 - 2017
Polsko-Ukrai艅ska Izba Gospodarcza jest organizatorem Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, kt贸ra odb臋dzie si臋 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.   聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wsp贸艂organizatorami wydarzenia s膮: Prezydent miasta Lublina Krzysztof 呕uk i Marsza艂ek Wojew贸dztwa Lubelskiego S艂awomir Sosnowski.   聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W konferencji we藕mie udzia艂 oko艂o 250 os贸b z Polski, Ukrainy i innych kraj贸w regionu: Bia艂orusi, Mo艂dawii, Gruzji, Armenii, Azerbejd偶anu, Kazachstanu, Litwy, W臋gier, S艂owacji i in.   聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Obecni b臋d膮 reprezentanci najwy偶szych w艂adz Polski i Ukrainy 鈥 Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju RP Jerzy Kwieci艅ski, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiw, Wiceminister Ochrony 艢rodowiska i Zasob贸w Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, a tak偶e przedstawiciele biznesu, finans贸w, medi贸w,
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.