KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Planowana Misja gospodarcza do Kazachstanu – Prośba o opinie.

07 - 02 - 2017
Szanowni Państwo,  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 10 czerwca do 10 września 2017 r.  w Astanie odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Expo 2017. Polska będzie oficjalnym uczestnikiem ww. wydarzenia. W programie Wystawy w dniu 6września 2017 r. zaplanowano obchody Dnia Polskiego, a w jego ramach organizację Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego.   W związku z ww. wydarzeniami województwo łódzkie rozważa organizację komercyjnej misji gospodarczej do Kazachstanu we wrześniu b.r., której celem będzie wzrost internacjonalizacji firm z naszego regionu.   Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o wypełnienie ankiety - do pobrania: Ankieta_Kazachstan   Wnioski z ankiety będą wykorzystane przy organizacji tej i kolejnych misji.  Informacje proszę przesłać zwrotnie na
czytaj więcej

Konferencja pt. „Uwaga! Dzieck​o cierpi. Nie pozwól​ na to!”​. 17 lutego 2017 r. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

31 - 01 - 2017
Serdecznie zapraszamy pracowników oświaty, organizacji pozarządowych, rodziców i studentóe do udziału w certyfikowanej  konferencji dydaktycznej pt. "Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!" organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk (partnera ŁARR S.A.   oraz Komendę Miejską Policji w Łodzi w dn. 17 lutego 2017 r., godz. 10:00 - 14:00, w Auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.   Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta Łodzi.   Rejestracja Uczestników odbywa się drogą mailową - zgłoszenia należy przesyłać na adres: wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 10 lutego 2017 roku (podając imię i nazwisko, miejsce pracy,
czytaj więcej

Misja Gospodarcza do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś). 21-25 marca 2017 r.

30 - 01 - 2017
Zapraszamy przedsiębiorców oraz samorządy zainteresowane współpracą z rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś).   Misja ma charakter wielobranżowy. Głównym celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską i Białorusią, a także prezentacja potencjału gospodarczego województwa łódzkiego.   Program misji zakłada wizytację inwestycji polskich firm na Białorusi, spotkania robocze z przedstawicielami władz Obwodu Witebskiego oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach organizowane przy współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Konsultingowym Witebskie Regionalne Centrum Marketingu i Witebską Strefą Ekonomiczną.   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia kompleksową organizację misji, w tym: przelot na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa przejazd na lotnisko na trasie Łódź – Warszawa –
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia

27 - 01 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34"   Nr postępowania 2/DA/2017.   Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1- opis przedmiotu zamówienia zal_nr2 - warunki udziału zal_nr3 - wykluczenie zal_nr4 - formularz ofertowy zal_nr5 - wykaz usług zal_nr6 - Istotne postanowienia umowy zal_nr7 - grupa kapitałowa   2017-02-01: odpowiedzi na pytania   2017-02-02: odpowiedzi na pytania (2)   2017-02-06: Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-07: Skorygowana wersja informacji z publicznej sesji otwarcia ofert   2017-02-21: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj więcej

JEREMIE IX – wyczerpany limit środków

25 - 01 - 2017
ŁARR S.A. informuje, że wartość wniosków złożonych do dnia 24.01.2017 r., w ramach Projektu JEREMIE IX przekroczyła dostępny na ten projekt limit środków. W związku z tym ŁARR S.A. zastrzega, że wnioski złożone począwszy od 25.01.2017 r. mogą nie podlegać ocenie..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.