KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Konferencja „LEVEL UP – BON ZŁAP „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – szkolenia i doradztwo w nowej odsłonie”

07 - 03 - 2017
Wiedza jest kluczem do sukcesu – a u nas do jego osiągnięcia motywuje Dorota Wellman. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pn.: LEVEL UP – BON ZŁAP „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – szkolenia i doradztwo w nowej odsłonie”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.   Kiedy?   17 marca 2017 r.   Gdzie?   „EC1 Łódź — Miasto Kultury” Łódź, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź   Dla kogo?   DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: Zainwestuj w siebie i swoich pracowników! Dzięki pieniądzom unijnym będzie to możliwe. Aż 83 miliony zł w regionie łódzkim przeznaczone są na podniesienie kwalifikacji w tym min. na szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe.Przyjdź na seminarium, a dowiesz się wszystkiego!   DLA FIRM
czytaj więcej

Misja gospodarcza na Łotwę. 2-4 marca 2017 Ostatnie wolne miejsce.

27 - 02 - 2017
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach 2-4 marca 2017 r. organizują misję gospodarczą na Łotwę (miasto Dovgoupilis). Wyjazd dedykowany jest dla producentów odzieży z naszego regionu.   W ramach uczestnictwa dniu 3 marca 2017 r. przewidziany jest udział uczestników delegacji w konferencji "Biznes w Daugavpils i Łatgalska Specjalna Strefa Ekonomiczna" podczas której odbędą się spotkania B2B dla przedsiębiorcówszukających przeszyć lub chcących pozyskać kontrahentów na rynku łotewskim. Organizatorzy zapewniają dla uczestników transport w obydwie strony oraz zakwaterowanie, nocleg w hotelu na miejscu.   Do pobrania: Program misji gospodarczej na Łotwę 2-4 marca 2017 r. Formularz zgłoszeniowy Łotwa    Zgłoszenia przyjmuje Karol Gloc z
czytaj więcej

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

17 - 02 - 2017
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac członków Komisji Kwalifikacyjnej sporządzona została lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji  do II edycji  projektu "Kobieta w biznesie". Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji będą informowane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej od 20 lutego 2017 r.   Ponadto zawiadamiamy, że od wyników oceny formularzy zgłoszeniowych przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji.   Zał. 1 - Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji Zał. 1 - Lista osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Tel.: 42 208 92
czytaj więcej

Szkolenie ZUS – Prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. 14 lutego 2017 r. w ŁARR S.A.

09 - 02 - 2017
ZUS II Oddział w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie:   Prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.   Szkolenie odbędzie się 14 lutego 2017 r. w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi, w Sali konferencyjnej na poziomie 0. Początek szkolenia godz. 9.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu 43 824 56 56 (wew. 375) bądź na  e-mail  malgorzata.gruszka02@zus.pl Zapraszamy wszystkich chętnych.                                                                                                                          Katarzyna Mołas                                                                                     Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz II Oddział
czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór Partnera/ów do projektu

08 - 02 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania oraz wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.   do pobrania: ogloszenie o konkursie  zal1 formularz_zgłoszenia  zal2 formularz oceny zgloszenia   2017-03-03 ogłoszenie o wyborze partnera  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.