KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Potrzebna pomoc humanitarna dla Mołdawii

28 - 04 - 2017
Szanowni Państwo,   W dniach 20 do 22 kwietnia 2017 r. nad całą Republiką Mołdawii przeszły burze śnieżne. W ciągu zaledwie kilku godzin mokra pokrywa białego puchu wzrosła do 10 cm doprowadzając do łamania się drzew, blokady większości dróg, a przede wszystkim do gigantycznych awarii sieci energetycznej. Najgorsza sytuacja występuje w miastach i wsiach w środkowej i północnej części Mołdawii. Klęska żywiołowa wywołała duże straty w rolnictwie.   Prezydent Mołdawii Igor Dodon podpisał dekret o ogłoszeniu stanu wyjątkowego w całym kraju. Wobec zaistniałej sytuacji Ambasada Republiki w Polsce zwraca się do wszystkich osób dobrej woli o pomoc w walce ze skutkami śnieżyc powodujących wystąpienie
czytaj więcej

Targi SILESIA BAZAAR 2017 – Zapraszamy do udziału

27 - 04 - 2017
Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziałuw Targach SILESIA BAZAAR w dniu 28 maja 2017 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.   UZASADNIENIE:   Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach SILESIA BAZAAR jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisywać się będzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności
czytaj więcej

Wizyta Ministra ​Spraw Zagranicznych ​w Japonii – komponen​t go spodarczy​

27 - 04 - 2017
Szanowni Państwo,   Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.   Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Japonią - w szczególności w dziedzinie elektromobilności, gier komputerowych oraz start-upów technologicznych.   W programie przewidziano między innymi organizację seminarium dotyczącego elektromobilności, pt.: „Paliwa alternatywne w transporcie – potencjalne obszary współpracy między Polską a Japonią”, „Polish Gaming Lunch” - wydarzenia biznesowego typu B2B dla firm z sektora gier komputerowych, wizyty na Uniwersytecie Tokijskim, spotkania
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017 – zakup oprogramowania

24 - 04 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania, które wykorzystywane zostanie w ramach projektu "Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A." współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych. Do pobrania: 1.Treść zapytania 2.Załączniki: Formularz ofertowy, oświadczenia dostawcy    
czytaj więcej

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest. 8 czerwca 2017 r.

20 - 04 - 2017
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest organizatorem Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.               Współorganizatorami wydarzenia są: Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.               W konferencji weźmie udział około 250 osób z Polski, Ukrainy i innych krajów regionu: Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Słowacji i in.               Obecni będą reprezentanci najwyższych władz Polski i Ukrainy – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepan Kubiw, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, a także przedstawiciele biznesu, finansów, mediów,
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.