KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Konferencja:”Miasta Przyszłości”, 19 kwietnia 2017 r. w Bionanopark Łódź.

10 - 04 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Miasta Przyszłości, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Bionanoparku w Łodzi.  Projekt "Miasta Przyszłości", realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa w Polsce platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów.   Wydarzenie składa się z dwóch części:   1.       Moderowane sesje dialogu oraz równolegle warsztaty w godz. 10:00 - 13:15.   2.       Sesja plenarna (otwarta dla Gości) - "EXPO 2022. Strategie dla miast", Rozmowa z gościem specjalnym, Edwardem Strasserem, przedstawicielem Innovation in Politics (Wiedeń),
czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu „Młodzi w Łodzi”.

06 - 04 - 2017
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu"Młodzi w Łodzi". Zamawiający informuje, że w toku postępowania złożona została jedna oferta. Jednakże, związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione..
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Kanady z udziałem delegacji Ministerstwa Rozwoju. 4-10 maja 2017 r.

03 - 04 - 2017
Szanowni Państwo,   Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w oficjalnej Misji Gospodarczej do Kanady z udziałem delegacji MR (kierownictwa Ministerstwa Rozwoju RP).   Misja dedykowana jest do organizacji i instytucji otoczenia biznesu (izb gosp., stowarzyszeń, klastrów, agencji rozwoju, stref ekonomicznych, COIE, parków technologicznych, inkubatorów itp.) oraz przedsiębiorcówindywidualnych i przedstawicieli samorządów zainteresowanych pozyskaniem partnerów handlowych, kooperantów, inwestorów, a także promocją Regionów i współpracą z samorzadami lokalnymi Prowincji Ontario.   W programie Misji przewidziano: warsztaty prezentujące możliwości polskich firm na rynku Ameryki Północnej, seminarium poświęcone umowie CETA i zapowiedzianych korzyści dla przedsiębiorców z EU oraz wiele spotkańbiznesowych, w trakcie których będzie dużo okazji do pozyskania partnerów i
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Kobieta w biznesie”

03 - 04 - 2017
Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34, w biurze projektu w godz. 08:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli.   Decydującym kryterium warunkującym przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego jest kondycja finansowa nowoutworzonego przedsiębiorstwa.   Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.   Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych.   Dokumenty do pobrania: 1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego 2. Rachunek Zysków
czytaj więcej

II Conferencje Multicultural Skills in Business. 5 april LARR ul. Narutowicza 34 Lodz.

31 - 03 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  i firma Szkolenia Łódź zaprasza do udziału w II edycji konferencji "Umiejętności Kulturowe w Biznesie", która odbędzie się w dniu 5 kwietnia w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Podczas wydarzenia zaproszeni goście eksperci różnych dziedzin i sfery gospodarczej opowiedzą o swoich doświadczeniach w zakresie zarządzania międzykulturowego. Program wydarzenia i zapisy dostępne tutaj.                            
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.