KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe 4/DA///2017

14 - 04 - 2017
Informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości. Zwracamy się z prośbą o przesłanie Państwa oferty zgodnie z wytycznymi zapytania ofertowego do dnia 21.04.2017r. godz. 16. Do realizacji zostanie przyjęta oferta z największą ilością zdobytych punktów i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym nr 4/DA///2017. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.     Załączniki: 1. Zapytanie ofertowe2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Albanii. Międzynarodowe Targi Przemysłu i Usług Europy Południowo – Wschodniej. Pałac Kongresów w Tiranie 11-13 maja 2017 r.

13 - 04 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej na Międzynarodowe Targi Przemysłu i Usług Europy Południowo - Wschodniej, które odbędą się w dniach 11-13 maja 2017 r. w Tiranie, stolicy Albanii.   Misja skierowana jest do indywidualnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz izb handlowych i przemysłowych, przedstawicieli samorządów zainteresowanych pozyskaniem partnerów handlowych i kooperantów.W programie Misji przewidziano: warsztaty prezentujące możliwości polskich firm na rynku bałkańskim oraz wiele spotkań biznesowych, w trakcie których będzie dużo okazji do pozyskania partnerów i kooperantów biznesowych oraz do prezentacji własnych ofert podczas dorocznych Targów Klik Ekspo Group.   Prosimy o poinformowanie firm z Państwa Regionu,
czytaj więcej

Grant na lepszy start – konkurs na mikrodotacje do 5000 zł na działania społeczne mieszkańców.

11 - 04 - 2017
Miło nam poinformować, że wystartował nowy konkurs Grant na lepszy start 2017.  To juz czwarty rok. Dotąd mikrodotacjami grantowymi wsparto ponad 310 inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacjie i grupy nieformalne w województwie łódzkim. Wnioski można składać za pośrednictwem genetatora ofert www.witkac.pl   Do zdobycia od 500 zł do 5000 zł na działania społeczne mieszkańców i dla mieszkanców, zakładanie lub rozwój młodych organizacji pozarządowych, wsparcie dla grup samopomocowych. Regulamin na stronach www.grantnalepszystart.pl, www.opus.org.pl oraz www.rada-lodzkie.org.pl Termin składania wniosków: do 24 kwietnia 2017 roku. Czas realizacji działań: od 15 maja do 08 grudnia 2017. Więcej pod linkiem: http://www.opus.org.pl/projekty/wsparcie-organizacji/grant-na-lepszy-start/item/1475-wygraj-do-5000-zl-konkurs-grant-na-lepszy-start-2017 http://www.rada-lodzkie.org.pl/wygraj-do-5000-zl-konkurs-grant-na-lepszy-start-2017/   Wkrótce uruchomione zostana również lokalne konkursy grantowe dla
czytaj więcej

Konferencja:”Miasta Przyszłości”, 19 kwietnia 2017 r. w Bionanopark Łódź.

10 - 04 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Miasta Przyszłości, która odbędzie się 19 kwietnia br. w Bionanoparku w Łodzi.  Projekt "Miasta Przyszłości", realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa w Polsce platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów.   Wydarzenie składa się z dwóch części:   1.       Moderowane sesje dialogu oraz równolegle warsztaty w godz. 10:00 - 13:15.   2.       Sesja plenarna (otwarta dla Gości) - "EXPO 2022. Strategie dla miast", Rozmowa z gościem specjalnym, Edwardem Strasserem, przedstawicielem Innovation in Politics (Wiedeń),
czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu „Młodzi w Łodzi”.

06 - 04 - 2017
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu"Młodzi w Łodzi". Zamawiający informuje, że w toku postępowania złożona została jedna oferta. Jednakże, związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.