KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Innovation Open ​House w Łodzi – 14 czerwca 2017 r. Uniersytet Medyczny Łodzi.

12 - 06 - 2017
W imieniu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zapraszamy na Innovation Open House, który odbędzie się dnia 14 czerwca 2017r. Event podczas, którego reprezentanci programówzagranicznych z krajów partnerskich EIT Health zaprezentują projekty w obszarze akceleracji, innowacji oraz tworzenia start-up'ów.   Gośćmi specjalnymi będą: 1. Jakub Musiałek - CEO Pixel Technology, UnitDoseOne "Agile czy Prince2 - czyli jak start-up powinien budować rozwiązania medyczne" 2. Kamil Kipiel - CEO Medical Simulation Technologies "Medycyna i Technologia - czyli jak osiągnąć start-upowy sukces" 3. Jacek Chrzanowski - CEO One/One Lab "One of one - unikalne i przewidywalne okoliczności tworzenia start-upu".   Zapraszamy serdecznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny..
czytaj więcej

Konferencja”Jak rozpoznać i p​rzeciwdziałać cyberz​agrożeniom”​ 22 czerwca 2017 r. Społeczna Akademia Nauk.

12 - 06 - 2017
Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy do udziału w CERTYFIKOWANEJ KONFERENCJI DYDAKTYCZNEJ pt. "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom" organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk  oraz Komendę Miejską Policjiw Łodzi w dn. 22 czerwca 2017 r., godz. 10:00 - 14:00, w Auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.   Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny.   Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.   Rejestracja Uczestników odbywa się drogą mailową - zgłoszenia należy przesyłać na adres: wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 15 czerwca 2017 roku (podając imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail oraz numer telefonu).   W załączeniu przesyłamy szczegółowy harmonogram konferencji oraz mapkę dojazdu na
czytaj więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

07 - 06 - 2017
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   Wstępna lista osób niezakwalifikowanych Wstępna lista osób zakwalifikowanych     W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 93 11 E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl  
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Korei Południowej (Seul i Gyeongii) 21-25 sierpnia 2017 r.

07 - 06 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Korei Południowej zapraszają przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Seulu i Gyeonggi, która odbędzie się w dniach 21-25 sierpnia 2017 r.   Misja ma charakter wielobranżowy. Celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Koreą, a także prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Łódzkiego oraz wymiana doświadczeń z przedstawicielami biznesu koreańskiego. Głównym punktem programu będzie seminarium polsko-koreańskie z udziałem firm i przedstawicieli władz koreańskich organizowane przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Seulu, w trakcie którego polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania się szerokiemu gronu potencjalnych partnerów oraz
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „Kobieta w biznesie”

07 - 06 - 2017
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych z edycji I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 9 grudnia 2016r.  do 2 stycznia 2017r do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”.   ostateczna lista osób zakwalifikowanych ostateczna lista osób niezakwalifikowanych   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: - Edyta Ratajczyk, tel.: (42) 208 92 42 - Justyną Adamiak, tel.: (42) 208 93 11 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.