KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Pomyśl o międzynarodowym rozwoju swojej firmy – dotacje do 100 000 zł na internacjonalizacje MŚP.

05 - 05 - 2017
28 kwietnia 2017 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs dla firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego dotyczący opracowania nowego modelu biznesowego, zmierzającego do ich internacjonalizacji.   W praktyce stworzona strategia ma bezpośrednio przyczynić się do wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów/usług firm na nowe rynki zbytu za granicą. Pula środków przeznaczona na ten nabór wynosi ok. 8,45 mln zł, natomiast warto zapamiętać, że max. kwota dofinansowania dla jednego projektu to 100 tys. zł. Nabór gotowych projektów odbędzie się w terminie 1-9 czerwca 2017 roku.   Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.   Eksperci Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A..
czytaj więcej

Potrzebna pomoc humanitarna dla Mołdawii

28 - 04 - 2017
Szanowni Państwo,   W dniach 20 do 22 kwietnia 2017 r. nad całą Republiką Mołdawii przeszły burze śnieżne. W ciągu zaledwie kilku godzin mokra pokrywa białego puchu wzrosła do 10 cm doprowadzając do łamania się drzew, blokady większości dróg, a przede wszystkim do gigantycznych awarii sieci energetycznej. Najgorsza sytuacja występuje w miastach i wsiach w środkowej i północnej części Mołdawii. Klęska żywiołowa wywołała duże straty w rolnictwie.   Prezydent Mołdawii Igor Dodon podpisał dekret o ogłoszeniu stanu wyjątkowego w całym kraju. Wobec zaistniałej sytuacji Ambasada Republiki w Polsce zwraca się do wszystkich osób dobrej woli o pomoc w walce ze skutkami śnieżyc powodujących wystąpienie
czytaj więcej

Targi SILESIA BAZAAR 2017 – Zapraszamy do udziału

27 - 04 - 2017
Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziałuw Targach SILESIA BAZAAR w dniu 28 maja 2017 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.   UZASADNIENIE:   Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach SILESIA BAZAAR jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisywać się będzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności
czytaj więcej

Wizyta Ministra ​Spraw Zagranicznych ​w Japonii – komponen​t go spodarczy​

27 - 04 - 2017
Szanowni Państwo,   Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza polskie przedsiębiorstwa, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki do udziału w komponencie gospodarczym wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w Japonii, planowanej w dniach 18-20 maja 2017 r.   Celem organizacji komponentu gospodarczego wizyty jest promocja dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Japonią - w szczególności w dziedzinie elektromobilności, gier komputerowych oraz start-upów technologicznych.   W programie przewidziano między innymi organizację seminarium dotyczącego elektromobilności, pt.: „Paliwa alternatywne w transporcie – potencjalne obszary współpracy między Polską a Japonią”, „Polish Gaming Lunch” - wydarzenia biznesowego typu B2B dla firm z sektora gier komputerowych, wizyty na Uniwersytecie Tokijskim, spotkania
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/04/2017 – zakup oprogramowania

24 - 04 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania, które wykorzystywane zostanie w ramach projektu "Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A." współfinansowanego w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych. Do pobrania: 1.Treść zapytania 2.Załączniki: Formularz ofertowy, oświadczenia dostawcy    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.