KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 7/MEN/2012)

25 - 07 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń                        z zakresu języka angielskiego biznesowego w ramach projektu: "Kobieta - skuteczny lider i menedżer", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (nr sprawy: 7/MEN/2012), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty..
czytaj więcej

Bezpłatny Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – weź udział w projekcie!

24 - 07 - 2012
Zapraszamy przedsiębiorców (MŚP) do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej – Audytu Strategicznego Przedsiębiorstwa, realizowanej w ramach działania 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka.   Obecnie profesjonalne zarządzanie firmą wymaga spojrzenia na jej działalność i procesy w znacznie dalszym horyzoncie czasowym. Zwiększenie efektywności działania to jeden z najistotniejszych celów każdego menedżera. Otoczenie firmy jest turbulentne, co utrudnia przewidywanie kierunków i sił zmian, jakie będą w nim miały miejsce.  Warto jest więc przyjrzeć się, jakie szanse i zagrożenia kreuje otoczenie dalsze i bliższe oraz jak kształtuje się potencjał wewnętrzny firmy związany z jej kompetencjami, klientami oraz personelem.   W ramach audytu wykonywane jest badanie takich obszarów zarządzania  w
czytaj więcej

Pożyczki i poręczenia – wsparcie konsultantów RPK KSU w przygotowaniu dokumentacji

24 - 07 - 2012
Punkt Konsultacyjny KSU w ramach usług doradczych oferuje przedsiębiorcom m.in. pomoc w sporządzaniu dokumentacji pożyczkowej. Klienci mogą liczyć na kompleksową asystę w przygotowaniu np. wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami, biznesplanu oraz harmonogramu inwestycji. Całkowity koszt usługi wynosi 10 zł brutto za godzinę doradztwa. Usługi doradcze są dofinansowane w 90% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, każdy przedsiębiorca może skorzystać maksymalnie z 24 godzin wsparcia.   Więcej informacji można uzyskać zgłaszając się osobiście do Punktu Konsultacyjnego KSU w Łodzi  przy ul.Tuwima 22/26 VIIIp.   lub pod bezpośrednim numerem telefonu do konsultantów: Aleksandra Witkowska tel.: 42 664 37 73 Daniel Król tel.: 42 291 78 94 Andrzej Rostocki
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach II konkursu w 2012 roku Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

24 - 07 - 2012
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 31  lipca 2012 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:     - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, -
czytaj więcej

Zamknięty nabór wniosków do Działania 8.2 POIG (20 lipca 2012r.)

23 - 07 - 2012
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na II konkurs w 2012 r. do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 20 lipca br. W ramach Działania wpłynęło 795 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  387 386 942, 54 zł..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.