KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/MEN/2012

13 - 08 - 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/MEN/2012 w trybie zapytania o cenę pn.: „Zapewnienie obsługi hotelowej podczas szkoleń językowych w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
czytaj więcej

Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 (projekt)

08 - 08 - 2012
Rozwój województwa łódzkiego będzie harmonijny i zrównoważony tylko wówczas, gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, organizacje samorządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Potrzeba wsparcia innowacyjności była impulsem do opracowania projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030. Celem tego projektu jest poprawa jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2008-2010 projektu „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”. RSI jest strategicznym dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. RSI to również ciągły proces rozwoju systemu innowacji w regionie oraz
czytaj więcej

Przetarg ograniczony na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŁARR S.A.

01 - 08 - 2012
Ogłoszenie o zamówieniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Załącznik 1 i 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 i 6   Zamawiający udostępnia do pobrania w formie archiwum .zip         - Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VI.344.2012 z dnia 28.06.2012 r.,     - Postanowienia Miejskiego Konserwatora zabytków z 14 i 22 maja 2012 r.,     - Program prac konserwatorskich z lipca 2012 r.      - Ekspertyzę techniczną zespołu budynków,     - Ekspertyzę mykologiczną,     - Inwentaryzację architektoniczną obiektu,     - Koncepcję adaptacji zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura.   2012-08-06 Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych do edycji IV-VI projektu „Kobieta skuteczny lider i menedżer”

01 - 08 - 2012
Z uwagi na liczne pytania pragniemy poinformować, iż listy osób zakwalifikowanych do Edycji IV-VI, które ruszają w sierpniu/wrześniu 2012r. zostały ustalone, a uczestniczki poinformowane mailowo lub telefonicznie. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania i podpisywania stosownych umów. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach jeszcze w 2012r. – zgodnie z kolejnością zgłoszenia.   Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową z możliwością udziału w szkoleniach w 2013r. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik
czytaj więcej

Lista uczestników IV edycji szkoleń w projekcie „Profesjonalna opieka nad dziećmi”

01 - 08 - 2012
  Nr formularza Imię i nazwisko Łączna ilość punktów 88/N Małgorzata Pradziadowicz 67 87/N Ewa Mordalska 64 86/N Halina Karolak 62 90/N Magdalena Demus 62 91/N Łukasz Bryl 38 1/N Elżbieta Kibler 33 22/N Aldona Krauze 33 54/N Anna Biernacka 31 76/N Joanna Rzeźnik 31 16/N Karolina Kowalczyk-Bartczak 30     Lista rezerwowa:   Nr formularza Imię i nazwisko Łączna ilość punktów 21/N Agata Banasiak 30 27/N Ela Ulanowska 30 43/N Anna Rosiak 30 55/N Katarzyna Tarnowska 30 56/N Beata Pawlak 30 73/N Izabela Łuchniak 30 6/N Elżbieta Filipiak 29 37/N Magdalena Klimczak 29 39/N Anna Tomczyk 29 46/N Ilona Stolińska 29  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.