KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Mi臋dzynarodowe Sympozjum Biznesowe 鈥 8 listopada 2012

26 - 10 - 2012
Mi臋dzynarodowe Sympozjum Biznesowe – 8 listopada 2012 Miejsce: Hotel Andel’s 艁ód藕, ul. Ogrodowa 17   Mi臋dzynarodowe Sympozjum Biznesowe organizowane jest w ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego www.forum.lodzkie.pl/pl   Celem Sympozjum jest ukazanie problematyki wzajemnych relacji gospodarczych we wspó艂pracy mi臋dzynarodowej, z perspektywy i do艣wiadczenia mi臋dzynarodowych przedsi臋biorstw dzia艂aj膮cych w Polsce. W czasie paneli dyskusyjnych oraz spotka艅 B2B uczestnicy wydarzenia b臋d膮 mieli okazj臋 do wymiany do艣wiadcze艅 prowadzenia interesów w Polsce, przedstawienia swoich planów rozwojowych, nawi膮zania kontaktów biznesowych, wypracowania nowych kana艂ów wymiany informacji, metod wsparcia i budowania dobrej, atmosfery wspó艂pracy biznesowej. Moderatorem  dyskusji panelowych b臋dzie Pan Micha艂 Kobosko    Organizatorami wydarzenia s膮  艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. przy wspó艂pracy z
czytaj wi臋cej

Lista wniosk贸w zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosk贸w do Dzia艂ania 8.2 PO IG – II konkurs w 2012 r.

24 - 10 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci prezentuje list臋 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2012 dla Dzia艂ania 8.2 "Wspieranie wdra偶ania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/29279
czytaj wi臋cej

Konkurs Moja InNOWAcja

19 - 10 - 2012
W zwi膮zku z rozpocz臋tymi pracami nad Regionaln膮 Strategi膮 Innowacji dla Województwa 艁ódzkiego „LORIS 2030” firma Deloitte Business Consulting S.A. przy udziale 艁ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. postanowi艂a rozpropagowa膰 idee innowacyjno艣ci w艣ród najm艂odszej grupy odbiorców, a wi臋c – dzieci i m艂odzie偶y. Konkurs plastyczny „Moja InNOWAcja – Poka偶 co Ci siedzi w g艂owie” adresowany jest do uczniów szkó艂 podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa 艂ódzkiego. Tematyk膮 konkursu jest zaprezentowanie w formie plakatu w艂asnego innowacyjnego pomys艂u, wynalazku ulepszaj膮cego 偶ycie z dodatkowym krótkim opisem. W ten sposób organizatorzy pragn膮 promowa膰 w艂a艣ciwe postawy proinnowacyjne, szerzy膰 wiedz臋 na temat  nowych rozwi膮za艅 oraz aktywizowa膰 twórczo艣膰 i kreatywno艣膰 w my艣leniu
czytaj wi臋cej

Zapraszamy do wype艂nienia ankiety

18 - 10 - 2012
W ramach trwaj膮cych prac nad Regionaln膮 Strategi膮 Innowacji „LORIS 2030” 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z firm膮 Deloitte Business Consulting S.A. przeprowadza obecnie badanie sytuacji technologicznej województwa 艂ódzkiego. Powodzenie realizowanego badania jest w du偶ej mierze uzale偶nione od uzyskanych informacji oraz opinii od kluczowych przedstawicieli przedsi臋biorstw regionu 艂ódzkiego. Organizatorzy zwracaj膮 si臋 z uprzejm膮 pro艣b膮 do wszystkich przedsi臋biorców oraz reprezentantów przedsi臋biorstw o wype艂nienie poni偶szego kwestionariusza. Zagwarantowana jest ca艂kowita poufno艣膰 niniejszego badania – formularze pozostaj膮 do wy艂膮cznej dyspozycji podmiotu realizuj膮cego badanie, a odpowiedzi zostan膮 uj臋te w zbiorczych zestawieniach, bez mo偶liwo艣ci identyfikacji z konkretn膮 osob膮 czy firm膮. Pa艅stwa zaanga偶owanie i pomoc pozwol膮 na
czytaj wi臋cej

Konferencja otwieraj膮ca prace nad Regionaln膮 Strategi膮 Innowacji dla Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego 鈥 LORIS 2030, podsumowanie

18 - 10 - 2012
Dnia 12 pa藕dziernika 2012 r. odby艂a si臋 konferencja inauguruj膮ca prace nad „Regionaln膮 Strategi膮 Innowacji dla Województwa 艁ódzkiego – LORIS 2030”. Przeprowadzenie prac zosta艂o zlecone firmie Deloitte Business Consulting S.A. przy wspó艂pracy z 艁ódzk膮 Agencj膮 Rozwoju Regionalnego.   Konferencj臋 otworzy艂 Marsza艂ek Województwa 艁ódzkiego Witold St臋pie艅, który wskaza艂 na istotne znaczenia dokumentu dla dalszego rozwoju regionu. Uczestnicy konferencji, po艣ród, których mo偶na by艂o znale藕膰 przedstawicieli przedsi臋biorstw, jednostek samorz膮du terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczo-rozwojowych, mieli mo偶liwo艣膰 poznania podej艣cia wykonawcy do opracowania Strategii, w tym celu, zakresu, harmonogramu prac oraz narz臋dzi informacji i promocji, jak równie偶 wys艂uchania wyst膮pie艅 specjalistów w ramach panelu ekspertów.   Eksperci prezentowali punkty
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.