KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Konkurs Moja InNOWAcja

19 - 10 - 2012
W związku z rozpoczętymi pracami nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030” firma Deloitte Business Consulting S.A. przy udziale Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. postanowiła rozpropagować idee innowacyjności wśród najmłodszej grupy odbiorców, a więc – dzieci i młodzieży. Konkurs plastyczny „Moja InNOWAcja – Pokaż co Ci siedzi w głowie” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa łódzkiego. Tematyką konkursu jest zaprezentowanie w formie plakatu własnego innowacyjnego pomysłu, wynalazku ulepszającego życie z dodatkowym krótkim opisem. W ten sposób organizatorzy pragną promować właściwe postawy proinnowacyjne, szerzyć wiedzę na temat  nowych rozwiązań oraz aktywizować twórczość i kreatywność w myśleniu
czytaj więcej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

18 - 10 - 2012
W ramach trwających prac nad Regionalną Strategią Innowacji „LORIS 2030” Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z firmą Deloitte Business Consulting S.A. przeprowadza obecnie badanie sytuacji technologicznej województwa łódzkiego. Powodzenie realizowanego badania jest w dużej mierze uzależnione od uzyskanych informacji oraz opinii od kluczowych przedstawicieli przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich przedsiębiorców oraz reprezentantów przedsiębiorstw o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Zagwarantowana jest całkowita poufność niniejszego badania – formularze pozostają do wyłącznej dyspozycji podmiotu realizującego badanie, a odpowiedzi zostaną ujęte w zbiorczych zestawieniach, bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą czy firmą. Państwa zaangażowanie i pomoc pozwolą na
czytaj więcej

Konferencja otwierająca prace nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, podsumowanie

18 - 10 - 2012
Dnia 12 października 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca prace nad „Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030”. Przeprowadzenie prac zostało zlecone firmie Deloitte Business Consulting S.A. przy współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego.   Konferencję otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który wskazał na istotne znaczenia dokumentu dla dalszego rozwoju regionu. Uczestnicy konferencji, pośród, których można było znaleźć przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczo-rozwojowych, mieli możliwość poznania podejścia wykonawcy do opracowania Strategii, w tym celu, zakresu, harmonogramu prac oraz narzędzi informacji i promocji, jak również wysłuchania wystąpień specjalistów w ramach panelu ekspertów.   Eksperci prezentowali punkty
czytaj więcej

Jak poprawić wyniki sklepów osiedlowych?

17 - 10 - 2012
Carrefour Polska wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji na temat poprawy wyników sklepów osiedlowych.   Celem spotkania jest omówienie najlepszych rozwiązań biznesowych dla właścicieli małych sklepów spożywczych.    Do pobrania: Zaproszenie
czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję inaugurującą prace nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030

17 - 10 - 2012
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2005 – 2013 wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się trendów światowych, nowych warunków gospodarczych, polityki krajowej a także regionalnej. Wychodzimy z założenia, że strategia regionalna powinna być odzwierciedleniem potrzeb, konkretnych celów, preferencji i hierarchii wartości społeczeństwa lokalnego. Kształt nowego dokumentu RSI w dużej mierze zależy od zaangażowania kluczowych interesariuszy należących do tzw. „Złotego Trójkąta Rozwoju”, a więc przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowo – badawczych oraz samorządowych. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt RSI 2030, która odbędzie się w dniu 12 października br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu Europejskiego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.