KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

HeRosi organizacji 鈥 szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe dla M艢P

12 - 10 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci og艂osi艂a konkurs na sk艂adanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddzia艂ania 2.1.1 „Rozwój kapita艂u ludzkiego w przedsi臋biorstwach” PO Kapita艂 Ludzki. Dofinansowanie b臋dzie udzielane na: realizacj臋 projektów zamkni臋tych skierowanych do mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorców z zakresu rozwoju umiej臋tno艣ci: biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzeda偶), analitycznych (tj. zarz膮dzanie projektami, tworzenie i u偶ycie metryki, analiza i rozumienie danych), interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje), zarz膮dzania zasobami ludzkimi, zarz膮dzania
czytaj wi臋cej

Misja gospodarcza do Sankt Petersburga (Rosja) 14-16 listopada 2012 roku

11 - 10 - 2012
Województwo 艁ódzkie oraz 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. maj膮 zaszczyt zaprosi膰 Pa艅stwa do udzia艂u w misji gospodarczej do Sankt Petersburga (Rosja), która planowana jest w dniach 14-16 listopada 2012 roku. Misja gospodarcza ma na celu nawi膮zanie bezpo艣rednich kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami rosyjskimi, poznanie specyfiki rynku rosyjskiego, a tak偶e wymian臋 wiedzy i do艣wiadcze艅 s艂u偶膮cych pozyskaniu nowych zlece艅 i zwi臋kszeniu rozpoznawalno艣ci na rynkach zagranicznych. Podczas wyjazdu planowane s膮 m.in. spotkania B2B przedsi臋biorców polskich i rosyjskich, spotkania z rosyjskimi firmami konsultingowymi dotycz膮ce mo偶liwo艣ci eksportu towarów z regionu 艂ódzkiego do Obwodu Leningradzkiego, a tak偶e z przedstawicielami Wydzia艂u Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w
czytaj wi臋cej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Dzia艂ania 8.2 POIG – 18.10.2012

11 - 10 - 2012
  Regionalna Instytucja Finansuj膮ca 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci zapraszaj膮 na spotkanie informacyjne po艣wi臋cone zasadom ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach Dzia艂ania 8.2 Wspieranie wdra偶ania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 18  pa藕dziernika 2012 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 艁ód藕       Tematyk膮 spotkania b臋d膮 nast臋puj膮ce zagadnienia:     - jakie projekty mog膮 zosta膰 dofinansowane w ramach dzia艂ania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione s膮 do ubiegania si臋 o dofinansowanie, - zasady i wysoko艣膰 dofinansowania, - na co mo偶na uzyska膰 dofinansowanie i w jakiej wysoko艣ci, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawid艂owej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, -
czytaj wi臋cej

Misja gospodarcza do Kazachstanu 26 鈥 31 pa藕dziernika 2012

04 - 10 - 2012
W zwi膮zku z otrzymanym pismem z Wydzia艂u Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie, dotycz膮cym mo偶liwo艣ci przyj臋cia jeszcze w tym roku roboczej misji gospodarczej firm z Województwa 艁ódzkiego przez przedstawicieli Obwodu Aktiubi艅skiego (Kazachstan) informujemy, 偶e 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podj臋艂a inicjatyw臋 organizacji w/w wydarzenia. Planowany termin wyjazdu to 26/27 – 31.10.2012. Celem wyjazdu jest rozeznanie mo偶liwo艣ci i warunków nawi膮zania kontaktów polskich przedsi臋biorstw z kazachsta艅skimi partnerami, a co za tym idzie zaci艣ni臋cia wspó艂pracy mi臋dzyregionalnej pomi臋dzy Województwem 艁ódzkim a Obwodem Aktiubi艅skim oraz udzia艂u w wystawie narodowej w Aktobe w czerwcu przysz艂ego roku. Wyjazd ma charakter handlowy. Do udzia艂u w misji zapraszamy serdecznie
czytaj wi臋cej

M艂odzi w Biznesie

03 - 10 - 2012
W styczniu 2013r. 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpocznie nabór uczestników do projektu „M艂odzi w biznesie”, w ramach którego mo偶na otrzyma膰 bezzwrotne wsparcie finansowe do 20 tysi臋cy z艂. na za艂o偶enie w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Projekt skierowany do osób poni偶ej 25 r.偶. z terenu województwa 艂ódzkiego, które jednocze艣nie s膮 bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Szczegó艂owe pytania prosimy kierowa膰 na adres m_wieckowska@larr.lodz.pl Projekt wspó艂finansowany ze 艣rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Dzia艂anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi臋biorczo艣ci i samozatrudnienia
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.