KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Listy wniosk贸w zatwierdzonych do dofinansowania w ramach dzia艂ania 5.4.1 PO IG w 2012 roku

06 - 11 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (nr 5.4.1/1.07/2012 i nr 5.4.1/1.08/2012) w ramach naboru wniosków do poddzia艂ania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna w roku 2012     http://poig.parp.gov.pl/index/more/29445
czytaj wi臋cej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Dzia艂ania 8.1 POIG – 09.11.2012

05 - 11 - 2012
  Regionalna Instytucja Finansuj膮ca 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci zapraszaj膮 na spotkanie informacyjne po艣wi臋cone zasadom ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach Dzia艂ania   8.1 Wspieranie dzia艂alno艣ci  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 9  listopada 2012 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 艁ód藕     Tematyk膮 spotkania b臋d膮 nast臋puj膮ce zagadnienia:     - jakie projekty mog膮 zosta膰 dofinansowane w ramach dzia艂ania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione s膮 do ubiegania si臋 o dofinansowanie, - zasady i wysoko艣膰 dofinansowania, - na co mo偶na uzyska膰 dofinansowanie i w jakiej wysoko艣ci, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawid艂owej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, -
czytaj wi臋cej

ZAPRASZAMY DO WSP脫艁TWORZENIA ZA艁O呕E艃 DO REGIOANLNEJ STARTEGII INNOWACJI DLA WOJEW脫DZTWA 艁脫DZKIEGO 鈥濴ORIS 2030鈥

02 - 11 - 2012
Je艣li macie Pa艅stwo innowacyjny pomys艂 na projekt czy te偶 propozycj臋 sposobu szerzenia wiedzy o innowacyjno艣ci, je偶eli chcecie Pa艅stwo, aby Wasz g艂os w tej sprawie zosta艂 wys艂uchany, to prosimy o zg艂aszanie swoich pomys艂ów, prezentowania opinii i uwag do opracowywanych dokumentów.   Teraz macie Pa艅stwo mo偶liwo艣膰 wp艂ywu na to, co b臋dzie realizowane przez W艂adze Województwa 艁ódzkiego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 艁ódzkiego „LORIS 2030”. W tym celu zaplanowany zosta艂 cykl spotka艅 informacyjno – konsultacyjnych, podczas których b臋dziecie Pa艅stwo mieli niepowtarzaln膮 okazj臋 zapozna膰 si臋 z opracowywanym dokumentem i podzieli膰 si臋 z nami Waszymi uwagami. Dzi臋ki Pa艅stwa zainteresowaniu, do艣wiadczeniu i zaanga偶owaniu w niniejszy
czytaj wi臋cej

Zaproszenie do sesji B2B podczas Mi臋dzynarodowego Sympozjum Biznesowego w ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego (8.11.2012)

31 - 10 - 2012
W zwi膮zku z organizacj膮 przez 艁ódzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego S.A. ,podczas V Europejskiego Forum Gospodarczego (08.11.2012r.), Mi臋dzynarodowego Sympozjum Biznesowego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesji B2B (Business to Business) Podczas spotka艅 B2B uczestnicy wydarzenia b臋d膮 mieli okazj臋 do wymiany do艣wiadcze艅 prowadzenia interesów w Polsce, przedstawienia swoich planów rozwojowych, nawi膮zania kontaktów biznesowych, wypracowania nowych kana艂ów wymiany informacji oraz metod wsparcia. W przypadku ch臋ci udzia艂u w powy偶szym wydarzeniu, uprzejmie prosimy o przes艂anie FORMULARZA ZG艁OSZENIOWEGO i zaznaczenie interesuj膮cych Pa艅stwa firm. W ramach spotka艅 B2B zach臋camy do spotka艅 z firmami:   - Mazars (audyt, konsulting) - Ifotam Sp. z o.o. (farmacja) - Laser Contact Sp. z o.o. (BPO) - Chimirec Polska Sp..
czytaj wi臋cej

Zapraszamy na spotknie konsultacyjne w ramach RSI LORIS 2030

31 - 10 - 2012
Zapraszamy na konsultacje robocze w ramach opracowywanej Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030. Celem konsultacji jest pozyskanie Pa艅stwa opinii na temat celów, potrzeb oraz narz臋dzi, które powinny zosta膰 uwzgl臋dnione w RSI LORIS 2030. Poprzez udzia艂 w spotkaniu uzyskujecie Pa艅stwo mo偶liwo艣膰 zg艂oszenia potrzeb i oczekiwa艅 podmiotów, które reprezentujecie, a tak偶e propozycji konkretnych dzia艂a艅, które mog艂y by膰 realizowane w przysz艂o艣ci w ramach RSI. Pa艅stwa opinie oraz uwagi s膮 dla nas bardzo istotne. Pomog膮 nam one wypracowa膰 dokument zgodny z Pa艅stwa oczekiwaniami. Spotkanie odb臋dzie si臋 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Departamentu ds. Przedsi臋biorczo艣ci Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa 艁ódzkiego, ul..
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.