KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Podsumowanie wizyty delegacji łódzkich przedsiębiorców w Aktobe (Kazachstan)

15 - 11 - 2012
Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-31 października br. miała miejsce Misja Gospodarcza firm z Województwa Łódzkiego w Aktobe (Kazachstan). W skład delegacji Woj. Łódzkiego weszły następujące firmy:   - Zakłady Drobiarskie „DROB-BOGS”, - Europejskie Centrum Gospodarcze Sp. z o.o., - MIWI-URMET Sp. z o.o., - LADY KAMA Sp. J., - PPHU VIMAX, - PAFANA S.A.   Celem wyjazdu było rozeznanie możliwości i warunków nawiązania kontaktów polskich przedsiębiorstw z kazachstańskimi partnerami, a co za tym idzie zaciśnięcia współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Łódzkim a Obwodem Aktiubińskim oraz udziału w przyszłorocznej Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe.   Uczestnikom niniejszej delegacji towarzyszył Pan Andrzej Stefański – I Radca, Kierownik WPHI w Ałmaty oraz Pan Roman
czytaj więcej

Informacja dla pożyczkobiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

13 - 11 - 2012
ŁARR S.A. niniejszym informuje, że z dniem 31.10.2012 r. zakończyła realizację projektu JEREMIE I. W związku powyższym, maksymalna możliwa wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć:   a/ w ramach Projektu JEREMIE II - 250.000 zł b/ w ramach Projektu JEREMIE III – 1.000.000 zł.   ŁARR S.A. jednocześnie informuje, iż kończy się limit na pożyczki w ramach projektu JEREMIE III, w związku z tym nie wszystkie projekty inwestycyjne mogą otrzymać wsparcie we wnioskowanej kwocie..
czytaj więcej

Poręczenia do 500.000 zł tylko z ŁARR S.A

12 - 11 - 2012
Projekt Funduszu Poręczeń Kredytowych   w ramach Inicjatywy JEREMIE. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie pierwszym Pośrednikiem Finansowym w kraju, który będzie udzielał przedsiębiorcom, w ramach Inicjatywy JEREMIE, wsparcia zarówno w formie pożyczek (w tej chwili ŁARR S.A. realizuje trzy projekty pożyczkowe na łączną kwotę około 81.000.000 zł), jak i w formie poręczeń kredytowych. Będzie to również pierwszy fundusz poręczeniowy z istotnym kapitałem w województwie łódzkim. Istotą działania Funduszu Poręczeń Kredytowych jest umożliwienie pozyskania kredytu przedsiębiorcom, którzy nie posiadają wymaganych przez bank zabezpieczeń. W takiej sytuacji, banki współpracujące z Funduszem kierują wniosek przedsiębiorcy o udzielenie poręczenia przez Fundusz Poręczeniowy. W ramach projektu zostanie
czytaj więcej

Kazachstańsko – Polskie Forum Biznesu 20.11.2012

12 - 11 - 2012
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  Kazachstańsko - Polskim Forum Biznesu, które odbędzie się 20 listopada br. w hotelu Hilton w Warszawie. Forum organizowane jest we współpracy Polsko - Kazachstańskiej Izby Handlowo - Przemysłowej z kazachstańską Państwową Agencją ds. Eksportu i Inwestycji KAZNEX INVEST Ministerstwa Przemysłu i Nowych Technologii Republiki Kazachstanu. Celem Forum jest nawiązanie kontaktów biznesowych między kazachstańskimi a polskimi przedsiębiorcami. Spotkanie rozpocznie się rejestracją uczestników o godz 9:30. Następnie zaplanowana jest część oficjalna, obejmująca wystąpienia przedstawicieli administracji państwowej obu państw oraz organizatorów spotkania. Po prezentacji przedsiębiorstw kazachstańskich przedstawiciele świata biznesu będą mieli możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w indywidualnych rozmowach. Po lunchu o godz. 13 będą kontynuowane
czytaj więcej

KONFERENCJA DLA BIZNESU W DNIU 7 GRUDNIA 2012

12 - 11 - 2012
Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizuje w dniu 7 grudnia 2012r. Konferencję dla biznesu na temat:   „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach spowolnienia gospodarczego”.   W ramach niniejszego spotkania przybliżone zostaną Państwu zagadnienia, które są naszym zdaniem najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak: narzędzia IT wspierające efektywne zarządzanie, znaczenie monitoringu ryzyka bankructwa w warunkach spowolnienia gospodarczego, optymalizacja podatkowa i wiele innych.   Termin: 7 grudnia 2012 r. Godzina 10.00-16.00 Rejestracja g.9.30-10.00    Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania , Łódź ul. Matejki 32, Aula A1   Tezy konferencji: przetrwanie czasu kryzysu gospodarczego, dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków otoczenia prawnego, podatkowego i finansowego, uzyskania
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.