KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Szansa na podjęcie eksportu do Chin w okresie listopad 2012 – kwiecień 2013

26 - 11 - 2012
Na prośbę Ministerstwa Gospodarki zamieszczamy informację dotyczącą nowego projektu „Global Purchasing Season” (GPS) , która może pomóc firmom w podjęciu eksportu do Chin lub jego zwiększeniu. Celem projektu GPS, który w założeniach ma trwać pół roku (do 30 kwietnia 2013), jest: pobudzenie chińskiego importu i konsumpcji wewnętrznej, wsparcie cyrkulacji towarów importowanych na rynku chińskim, poprzez utworzenie centrów dystrybucyjnych w 100 chińskich miastach oraz wielkopowierzchniowych centrów handlowych towarów importowanych w stolicach prowincji i regionów autonomicznych poszerzenie dostępu do zagranicznych towarów w możliwie szerokim zakresie kategorii
czytaj więcej

RSI na Facebooku

26 - 11 - 2012
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Udostępniamy Państwu stronę, gdzie na bieżąco będziemy informować o postępach prac nad Strategią, a także innowacyjnych zmianach zachodzących w województwie. Zachęcamy Państwa do wymiany wiedzy i informacji oraz do dyskusji i kontaktu z ekspertami.  Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu narzędziu i dialogowi pozyskamy od Państwa szereg kreatywnych i użytecznych opinii, które pomogą opracować finalny dokument strategii satysfakcjonujący wszystkich interesariuszy. Serdecznie zapraszamy na stronę: http://www.facebook.com/pages/Regionalna-Strategia-Innowacji-dla-Wojew%C3%B3dztwa-%C5%81%C3%B3dzkiego/440296366018719?ref=ts&fref=ts
czytaj więcej

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach spowolnienia gospodarczego

21 - 11 - 2012
Czy Twój biznes może rozwijać się lepiej? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi TAK to znaczy, że ta konferencja jest dla Ciebie.   „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach spowolnienia gospodarczego”   W ramach tego spotkania pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia, które są naszym zdaniem najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak: narzędzia IT wspierające efektywne zarządzanie, znaczenie monitoringu ryzyka bankructwa w warunkach spowolnienia gospodarczego, optymalizacja podatkowa i wiele innych.   Chcemy również zaznaczyć, że Przedsiębiorca nie jest osamotniony w obliczu zmian gospodarczych i może korzystać z profesjonalnego wsparcia doradców, takich jak Biegli Rewidenci.   Termin: 7 grudnia 2012 r. Godzina 10.00-16.00 Rejestracja g.9.30-10.00   Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania ul. Matejki 32, Aula
czytaj więcej

Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w ramach centralnych komponentów programu Lifelong Learning Programme ( Uczenie się przez całe życie)

16 - 11 - 2012
Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w ramach centralnych komponentów programu Lifelong Learning Programme ( Uczenie się przez całe życie) LLP ma na celu rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w różnych państwach Unii Europejskiej. Ogólnymi priorytetami strategicznymi programu są: Opracowanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności Zachęcenie do współpracy między środowiskami Edukacji, szkoleń i pracy Wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów oraz kierowników instytucji edukacyjnych i szkoleniowych Promowanie zdobywania kompetencji kluczowych w ramach systemu kształcenia i szkolenia Promowanie włączenia społecznego i równości płci w zakresie kształcenia i szkolenia, w tym integracji migrantów
czytaj więcej

Cykl paneli eksperckich

15 - 11 - 2012
W ramach opracowywanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zaplanowany został cykl paneli eksperckich, w których udział wezmą przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz innych podmiotów z województwa łódzkiego. Podczas paneli zaprezentowane i przedyskutowane zostaną wstępne wersje raportów tematycznych, które będą stanowiły podstawę do opracowania finalnego dokumentu Strategii. Panele ekspertów prowadzone będą w wybranych obszarach tematycznych: 16 listopada – „Mapowanie technologii / Transfer technologii”, miejsce: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (ul. Moniuszki 7/9, Łódź) 19 listopada – „SWOT / Scenariusze rozwojowe”, miejsce: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (ul. Moniuszki 7/9, Łódź) 20 listopada – „Cele strategiczne i operacyjne RSI”, miejsce: Siedziba Deloitte (ul. Piłsudskiego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.