KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

INWESTYCJE Z UDZIAŁEM PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

31 - 10 - 2012
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wspólnie z OBLIGO S.A. oraz World Trade Center Poznań mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne:   INWESTYCJE Z UDZIAŁEM PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek, 09.11.2012 w godzinach 10.00 - 14.00 Hotel Andel’s, Łódź, ul. Ogrodowa 17, sala Velvet (Manufaktura) Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Rezerwacja uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym na podstawie formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailem na adres: marketing@obligo.pl lub faxem na nr 42/ 630 70 77. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego
czytaj więcej

Zmiana terminu misji gospodarczej do Sankt Petersburga (Rosja) 2012r.

31 - 10 - 2012
Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych listopadowa misja gospodarcza do Sankt Petersburga (Rosja) 2012r. została przeniesiona na 2013r.  Szczegółowe informacje oraz termin misji przedstawimy Państwu wkrótce.  
czytaj więcej

Nabór do paneli ekspertów

31 - 10 - 2012
W związku z toczącymi się pracami w ramach przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zapraszamy do zgłaszania się przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz innych podmiotów z województwa łódzkiego na ekspertów, którzy mogliby wziąć aktywny udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach oraz panelach ekspertów. Panele ekspertów będą prowadzone w wybranych obszarach tematycznych, w związku z tym prosimy w ramach zgłoszenia wskazać preferencje wyboru: Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych. Systemu Monitoringu i Ewaluacji RSI.         Scenariusze rozwojowe do 2030.     Modelu transferu technologii w regionie Łódzkim.   Modelu finansowania innowacji wraz z
czytaj więcej

Spotkanie „Przedsiębiorcy – Samorząd” w Pabianicach

31 - 10 - 2012
Z inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach 22 października odbyło się spotkanie „Przedsiębiorcy-Samorząd”. Celem konferencji było omówienie uzyskanych efektów i szans w nowym okresie programowania 2014-2020”. W spotkaniu wzięli udział: Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Andrzej Biernat, Poseł na Sejm RP, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Krzysztof Habura, Starosta Pabianicki oraz Przemysław Andrzejak, Prezes ŁARR. 
czytaj więcej

Spotkanie samorządowców 23.10.2012 Kamionacz k/Warty

26 - 10 - 2012
Z inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Burmistrza Miasta Warta w dniu 23.10.2012 w Kamionaczu odbyło się spotkanie samorządowców z gmin i powiatów województwa łódzkiego. Spotkanie swoją obecnością uświetnił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.   Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy powiatami, miastami i gminami skupionymi wokół Zbiornika Jeziorsko i Dorzecza Warty, celem przygotowania wspólnych projektów w nowym okresie programowania. Z inicjatywy Gminy i Miasta Warta wyszedł pomysł stworzenia Związku Gmin skupionych wokół Jeziorska i Dorzecza Warty, aby przygotować wspólny projekt „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”, który mógłby się znaleźć w Indykatywnym
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.