KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

KONKURS 鈥濵oja inNOWAcja 鈥 Poka偶 co Ci siedzi w g艂owie鈥

05 - 12 - 2012
Informujemy, 偶e etap nadsy艂ania prac zosta艂 zako艅czony. Konkurs spotka艂 si臋 z du偶ym zainteresowaniem (najwi臋kszym w艣ród uczniów szkó艂 podstawowych). Jeste艣my bardzo wdzi臋czni wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom i Nauczycielom za okazanie zainteresowania oraz za zaanga偶owanie. Nades艂ane prace plastyczne s膮 bardzo ciekawe i zaskakuj膮ce w swojej innowacyjno艣ci. Rozstrzygni臋cie konkursu nast膮pi do 18.01.2013 r. O wynikach laureaci zostan膮 powiadomieni do 20.01.2013 r. Informacje dotycz膮ce wyników zostan膮 równie偶 umieszczone na naszej stronie..
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie o przetargu ofertowym na sprzeda偶 element贸w metalowych znajduj膮cych si臋 w 艁odzi przy ulicy Narutowicza 34

04 - 12 - 2012
Og艂oszenie o przetargu ofertowym na sprzeda偶 elementów metalowych znajduj膮cych si臋 w 艁odzi przy ulicy Narutowicza 34   Nazwa i siedziba sprzedaj膮cego:   艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 90-002 艁ód藕 ul. Tuwima 22/26 Tel. 42 664 37 88, Fax 42 664 37 50 www.larr.lodz.pl, e-mail: t_cebertowicz@larr.lodz.pl   Przedmiot przetargu:   Sprzeda偶 elementów metalowych ( zgodnie z Za艂膮cznikiem nr 1), stanowi膮cych odpad porozbiórkowy w kompleksie fabryczno – produkcyjnym, po艂o偶onym na wy偶ej wskazanej nieruchomo艣ci.  Warunki przetargu:   W ramach kupna w/w elementów, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do: 1. demonta偶u elementów, je艣li zajdzie taka potrzeba, w celu ich zwa偶enia przed z艂o偶eniem oferty, 2.  posiadania wagi, niezb臋dnej do oszacowania wagi elementów, 3. pozostawienia miejsca demonta偶u w stanie nie zagra偶aj膮cym 偶yciu ludzi i konstrukcji budynków, 4..
czytaj wi臋cej

Zmiana dokument贸w aplikacyjnych Funduszu Po偶yczkowego dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w. (03.12.2012)

30 - 11 - 2012
Uwaga, pocz膮wszy od 03.12.2012 r. zmianie ulegaj膮 dokumenty Funduszu Po偶yczkowego dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorców. Do dnia 21.12.2012 r. w艂膮cznie wnioski po偶yczkowe b臋d膮 przyjmowane zarówno na nowych formularzach, jak i obowi膮zuj膮cych do 02.12.2012 r. Pocz膮wszy od 24.12.2012 r. wnioski po偶yczkowe b臋d膮 przyjmowane wy艂膮cznie na nowych formularzach.   Dokumenty reguluj膮ce zasady udzielania po偶yczek obowi膮zuj膮ce od 03.12.2012: 1. Regulamin 2. Tabela oprocentowania 3. Katalog zabezpiecze艅 4. Wzór umowy Dokumenty aplikacyjne obowi膮zuj膮ce od 03.12.2012: 5. Formularz wniosku 6. Kwestionariusz osobowy 7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis 9. Instrukcja wype艂nienia tabeli w cz臋艣ci D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis 10. Opis dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa 11. Formularz wymogów dla tre艣ci opinii bankowej 12. Obowi膮zkowe upowa偶nienia BIG 13. O艣wiadczenie o
czytaj wi臋cej

Podsumowanie spotkania informacyjnego w B艂aszkach (15.11.2012)

28 - 11 - 2012
Informujemy, 偶e z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta B艂aszki oraz 艁ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 15 listopada 2012r. w Lubanowie (okolice B艂aszek) odby艂o si臋 spotkanie informacyjne dla przedsi臋biorców. Celem spotkania by艂o zapoznanie uczestników spotkania z instrumentami finansowymi, wspomagaj膮cymi przedsi臋biorstwa oraz szerok膮 ofert膮 us艂ug 艁ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
czytaj wi臋cej

Konferencja 鈥炁伱砫zki Kapita艂 Ludzki dla wszystkich 鈥 od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki鈥

26 - 11 - 2012
W dniu 23 listopada 2012 w 艂ódzkim kinie Cinema City w Manufakturze odby艂a si臋 konferencja pod tytu艂em „艁ódzki Kapita艂 Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki”   Go艣ci zebranych w jednej z sal kinowych powita艂 Pan Marcina Bugajski– Wicemarsza艂ek Województwa 艁ódzkiego, który równie偶 zaprezentowa艂 wyk艂ad na temat „Nowej perspektywy finansowania EFS”. W konferencji uczestniczy艂 równie偶 Pan Dominik Patora- Dyrektor Departamentu ds. PO Kapita艂 Ludzki, który przedstawi艂 dane podsumowuj膮ce wdra偶anie Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie 艂ódzkim. Dyrektor Wojewódzkiego Urz臋du Pracy w 艁odzi Pan Andrzej Kaczorowski zaprezentowa艂 natomiast stan wdra偶ania Priorytetu VI i VII
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.