KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 5.4.1 PO IG w 2012 roku

06 - 11 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (nr 5.4.1/1.07/2012 i nr 5.4.1/1.08/2012) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna w roku 2012     http://poig.parp.gov.pl/index/more/29445
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 09.11.2012

05 - 11 - 2012
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 9  listopada 2012 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:     - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, -
czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA ZAŁOŻEŃ DO REGIOANLNEJ STARTEGII INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „LORIS 2030”

02 - 11 - 2012
Jeśli macie Państwo innowacyjny pomysł na projekt czy też propozycję sposobu szerzenia wiedzy o innowacyjności, jeżeli chcecie Państwo, aby Wasz głos w tej sprawie został wysłuchany, to prosimy o zgłaszanie swoich pomysłów, prezentowania opinii i uwag do opracowywanych dokumentów.   Teraz macie Państwo możliwość wpływu na to, co będzie realizowane przez Władze Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”. W tym celu zaplanowany został cykl spotkań informacyjno – konsultacyjnych, podczas których będziecie Państwo mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z opracowywanym dokumentem i podzielić się z nami Waszymi uwagami. Dzięki Państwa zainteresowaniu, doświadczeniu i zaangażowaniu w niniejszy
czytaj więcej

Zaproszenie do sesji B2B podczas Międzynarodowego Sympozjum Biznesowego w ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego (8.11.2012)

31 - 10 - 2012
W związku z organizacją przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ,podczas V Europejskiego Forum Gospodarczego (08.11.2012r.), Międzynarodowego Sympozjum Biznesowego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesji B2B (Business to Business) Podczas spotkań B2B uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do wymiany doświadczeń prowadzenia interesów w Polsce, przedstawienia swoich planów rozwojowych, nawiązania kontaktów biznesowych, wypracowania nowych kanałów wymiany informacji oraz metod wsparcia. W przypadku chęci udziału w powyższym wydarzeniu, uprzejmie prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i zaznaczenie interesujących Państwa firm. W ramach spotkań B2B zachęcamy do spotkań z firmami:   - Mazars (audyt, konsulting) - Ifotam Sp. z o.o. (farmacja) - Laser Contact Sp. z o.o. (BPO) - Chimirec Polska Sp..
czytaj więcej

Zapraszamy na spotknie konsultacyjne w ramach RSI LORIS 2030

31 - 10 - 2012
Zapraszamy na konsultacje robocze w ramach opracowywanej Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030. Celem konsultacji jest pozyskanie Państwa opinii na temat celów, potrzeb oraz narzędzi, które powinny zostać uwzględnione w RSI LORIS 2030. Poprzez udział w spotkaniu uzyskujecie Państwo możliwość zgłoszenia potrzeb i oczekiwań podmiotów, które reprezentujecie, a także propozycji konkretnych działań, które mogły być realizowane w przyszłości w ramach RSI. Państwa opinie oraz uwagi są dla nas bardzo istotne. Pomogą nam one wypracować dokument zgodny z Państwa oczekiwaniami. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.