KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu „Młodzi w Łodzi”.

06 - 04 - 2017
Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie usługi cateringowej w związku z realizacją IX edycji konkursu"Młodzi w Łodzi". Zamawiający informuje, że w toku postępowania złożona została jedna oferta. Jednakże, związku z tym, że cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione..
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Kanady z udziałem delegacji Ministerstwa Rozwoju. 4-10 maja 2017 r.

03 - 04 - 2017
Szanowni Państwo,   Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w oficjalnej Misji Gospodarczej do Kanady z udziałem delegacji MR (kierownictwa Ministerstwa Rozwoju RP).   Misja dedykowana jest do organizacji i instytucji otoczenia biznesu (izb gosp., stowarzyszeń, klastrów, agencji rozwoju, stref ekonomicznych, COIE, parków technologicznych, inkubatorów itp.) oraz przedsiębiorcówindywidualnych i przedstawicieli samorządów zainteresowanych pozyskaniem partnerów handlowych, kooperantów, inwestorów, a także promocją Regionów i współpracą z samorzadami lokalnymi Prowincji Ontario.   W programie Misji przewidziano: warsztaty prezentujące możliwości polskich firm na rynku Ameryki Północnej, seminarium poświęcone umowie CETA i zapowiedzianych korzyści dla przedsiębiorców z EU oraz wiele spotkańbiznesowych, w trakcie których będzie dużo okazji do pozyskania partnerów i
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Kobieta w biznesie”

03 - 04 - 2017
Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34, w biurze projektu w godz. 08:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli.   Decydującym kryterium warunkującym przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego jest kondycja finansowa nowoutworzonego przedsiębiorstwa.   Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.   Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych.   Dokumenty do pobrania: 1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego 2. Rachunek Zysków
czytaj więcej

II Conferencje Multicultural Skills in Business. 5 april LARR ul. Narutowicza 34 Lodz.

31 - 03 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  i firma Szkolenia Łódź zaprasza do udziału w II edycji konferencji "Umiejętności Kulturowe w Biznesie", która odbędzie się w dniu 5 kwietnia w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Podczas wydarzenia zaproszeni goście eksperci różnych dziedzin i sfery gospodarczej opowiedzą o swoich doświadczeniach w zakresie zarządzania międzykulturowego. Program wydarzenia i zapisy dostępne tutaj.                            
czytaj więcej

„Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes” konkurs Prezydenta Miasta na najlepszy biznesplan.

29 - 03 - 2017
Tylko do 31 marca 2017r. można składać formularze zgłoszeniowe do IX edycji konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes"! W konkursie mogą wziąć udział osoby/zespoły z ciekawymi,  innowacyjnymi oraz kreatywnymi  pomysłamibiznesowymi w wieku od 18 do 35 roku życia, w tym również początkujący przedsiębiorcy (działający nie dłużej niż 12 m-cy). Celem inicjatywy jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi oraz zachęcenie ich dowiązania swojej przyszłości z Łodzią. Szczegółowe informacje oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo tutaj
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.