KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Młodzi w Biznesie

03 - 10 - 2012
W styczniu 2013r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpocznie nabór uczestników do projektu „Młodzi w biznesie”, w ramach którego można otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe do 20 tysięcy zł. na założenie własnej działalności gospodarczej. Projekt skierowany do osób poniżej 25 r.ż. z terenu województwa łódzkiego, które jednocześnie są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres m_wieckowska@larr.lodz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – ogłoszenie III konkursu w 2012 r.

02 - 10 - 2012
Informujemy, iż w dniu 1 października 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.2 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 15 października 2012 r. i potrwa do dnia 9 listopada 2012 r. Przewidziana pula środków finansowych na konkurs to 364 636 800,00 PLN..
czytaj więcej

Nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego dla ŁARR

26 - 09 - 2012
21 września br. w Hotelu Victoria w Warszawie w godzinach wieczornych odbyła się  gala nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”.  Kapituła konkursowa po raz pierwszy wyróżniła pośredników finansowych, którzy najefektywniej realizowali projekt JEREMIE w Polsce. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego otrzymała nagrodę za wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości i efektywne wsparcie sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE Statuetki otrzymali także: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, FM Bank oraz Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.  Nagrodę specjalną Banku Gospodarstwa Krajowego za promowanie w Polsce zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej otrzymała Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Leszek Wojtasiak
czytaj więcej

Polskie słodkości jadą do Indii

25 - 09 - 2012
W dniach 13-14 października br w Mumbaju odbędzie się festiwal „Melting Pot. Jest to wydarzenie odwiedzane każdego roku przez liczne grono przedstawicieli świata kultury i biznesu. W tym roku po raz pierwszy stoisko narodowe będzie miała również Polska.   W tym roku dzięki Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A swoje produkty będą promować dwie firmy z woj. Łódzkiego: Z.P.H.U Gusto Mariola Podlewska z miejscowości Działoszyn, producent cukierków żelowych takich jak: miśki żelowe, dżdżownice, malinki, żelki cola, żabki, mixy owocowe, rodzynki w czekoladzie i inne, oraz Zakład Cukierniczy Marek Bladowski ze  Zduńskiej Woli, producent ciastek kruchych, nadziewanych oraz pierników. Festiwal jest doskonałą okazją promocyjną, umożliwiającą
czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2012 r. – II runda

18 - 09 - 2012
Do 15 października br. trwa nabór w ramach II rundy programu Wsparcie na uzyskanie grantu, który stwarza możliwość uzyskania refundacji kosztów przygotowania i złożenia aplikacji międzynarodowych programów innowacyjnych, do programów takich jak 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innych (także bilateralnych oraz ogłaszanych i wdrażanych poza UE; lista: www.parp.gov.pl/granty). Do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje kwota ok. 1,5 mln złotych. Refundacja w ramach Wsparcia na uzyskanie grantu może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 tys. złotych, jeśli przedsiębiorca jest koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 tys. złotych –
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.