KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapraszamy na intensywny kurs języka angielskiego biznesowego w ramach projektu Kobieta skuteczny lider i menedżer

16 - 08 - 2012
Uczestniczki, które zakończą udział w podstawowym cyklu szkoleń w ramach projektu zapraszamy również do udziału w intensywnym kursie języka angielskiego biznesowego, który prowadzony jest przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych „Szuster” http://www.studium.com.pl/ Kursy odbywają się w terminach: Sierpień/wrzesień 2012 Listopad/grudzień 2012 Styczeń 2013 Kwiecień/maj 2013 Lipiec 2013 Program szkolenia
czytaj więcej

Zachęcamy do fotografowania projektów z Funduszy Europejskich w Łódzkim. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

16 - 08 - 2012
Trwa już druga edycja konkursu „Projekty Unijne z Google Maps”. Zachęcamy wszystkich do fotografowania projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia oraz beneficjenci realizujący inwestycje ze środków unijnych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 września.   Harmonogram konkursu: I etap - nadsyłanie zgłoszeń – 18 czerwca - 14 września br., codwutygodniowe losowania nagród dla zgłaszających się do konkursu, II etap - głosowanie na fanpage Województwa Łódzkiego - 24 - 28 września br., ogłoszenie wyników – 3 października br., wręczenie
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/MEN/2012

13 - 08 - 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/MEN/2012 w trybie zapytania o cenę pn.: „Zapewnienie obsługi hotelowej podczas szkoleń językowych w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
czytaj więcej

Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 (projekt)

08 - 08 - 2012
Rozwój województwa łódzkiego będzie harmonijny i zrównoważony tylko wówczas, gdy funkcjonujące na jego terenie podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, organizacje samorządowe, będą wspierały procesy innowacyjne we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Potrzeba wsparcia innowacyjności była impulsem do opracowania projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030. Celem tego projektu jest poprawa jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2008-2010 projektu „Aktualizacja RSI – Badania i Monitoring”. RSI jest strategicznym dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. RSI to również ciągły proces rozwoju systemu innowacji w regionie oraz
czytaj więcej

Przetarg ograniczony na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŁARR S.A.

01 - 08 - 2012
Ogłoszenie o zamówieniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Załącznik 1 i 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 i 6   Zamawiający udostępnia do pobrania w formie archiwum .zip         - Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VI.344.2012 z dnia 28.06.2012 r.,     - Postanowienia Miejskiego Konserwatora zabytków z 14 i 22 maja 2012 r.,     - Program prac konserwatorskich z lipca 2012 r.      - Ekspertyzę techniczną zespołu budynków,     - Ekspertyzę mykologiczną,     - Inwentaryzację architektoniczną obiektu,     - Koncepcję adaptacji zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura.   2012-08-06 Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.