KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zaproszenie na konferencję inaugurującą prace nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030

17 - 10 - 2012
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2005 – 2013 wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się trendów światowych, nowych warunków gospodarczych, polityki krajowej a także regionalnej. Wychodzimy z założenia, że strategia regionalna powinna być odzwierciedleniem potrzeb, konkretnych celów, preferencji i hierarchii wartości społeczeństwa lokalnego. Kształt nowego dokumentu RSI w dużej mierze zależy od zaangażowania kluczowych interesariuszy należących do tzw. „Złotego Trójkąta Rozwoju”, a więc przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowo – badawczych oraz samorządowych. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt RSI 2030, która odbędzie się w dniu 12 października br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu Europejskiego
czytaj więcej

HeRosi organizacji – szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe dla MŚP

12 - 10 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” PO Kapitał Ludzki. Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów zamkniętych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu rozwoju umiejętności: biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż), analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych), interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje), zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Sankt Petersburga (Rosja) 14-16 listopada 2012 roku

11 - 10 - 2012
Województwo Łódzkie oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej do Sankt Petersburga (Rosja), która planowana jest w dniach 14-16 listopada 2012 roku. Misja gospodarcza ma na celu nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami rosyjskimi, poznanie specyfiki rynku rosyjskiego, a także wymianę wiedzy i doświadczeń służących pozyskaniu nowych zleceń i zwiększeniu rozpoznawalności na rynkach zagranicznych. Podczas wyjazdu planowane są m.in. spotkania B2B przedsiębiorców polskich i rosyjskich, spotkania z rosyjskimi firmami konsultingowymi dotyczące możliwości eksportu towarów z regionu łódzkiego do Obwodu Leningradzkiego, a także z przedstawicielami Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 18.10.2012

11 - 10 - 2012
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 18  października 2012 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź       Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:     - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, -
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Kazachstanu 26 – 31 października 2012

04 - 10 - 2012
W związku z otrzymanym pismem z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie, dotyczącym możliwości przyjęcia jeszcze w tym roku roboczej misji gospodarczej firm z Województwa Łódzkiego przez przedstawicieli Obwodu Aktiubińskiego (Kazachstan) informujemy, że Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podjęła inicjatywę organizacji w/w wydarzenia. Planowany termin wyjazdu to 26/27 – 31.10.2012. Celem wyjazdu jest rozeznanie możliwości i warunków nawiązania kontaktów polskich przedsiębiorstw z kazachstańskimi partnerami, a co za tym idzie zaciśnięcia współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Łódzkim a Obwodem Aktiubińskim oraz udziału w wystawie narodowej w Aktobe w czerwcu przyszłego roku. Wyjazd ma charakter handlowy. Do udziału w misji zapraszamy serdecznie
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.