KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34

04 - 12 - 2012
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34   Nazwa i siedziba sprzedającego:   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 90-002 Łódź ul. Tuwima 22/26 Tel. 42 664 37 88, Fax 42 664 37 50 www.larr.lodz.pl, e-mail: t_cebertowicz@larr.lodz.pl   Przedmiot przetargu:   Sprzedaż elementów metalowych ( zgodnie z Załącznikiem nr 1), stanowiących odpad porozbiórkowy w kompleksie fabryczno – produkcyjnym, położonym na wyżej wskazanej nieruchomości.  Warunki przetargu:   W ramach kupna w/w elementów, Kupujący zobowiązany jest do: 1. demontażu elementów, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu ich zważenia przed złożeniem oferty, 2.  posiadania wagi, niezbędnej do oszacowania wagi elementów, 3. pozostawienia miejsca demontażu w stanie nie zagrażającym życiu ludzi i konstrukcji budynków, 4..
czytaj więcej

Zmiana dokumentów aplikacyjnych Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. (03.12.2012)

30 - 11 - 2012
Uwaga, począwszy od 03.12.2012 r. zmianie ulegają dokumenty Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do dnia 21.12.2012 r. włącznie wnioski pożyczkowe będą przyjmowane zarówno na nowych formularzach, jak i obowiązujących do 02.12.2012 r. Począwszy od 24.12.2012 r. wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.   Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 03.12.2012: 1. Regulamin 2. Tabela oprocentowania 3. Katalog zabezpieczeń 4. Wzór umowy Dokumenty aplikacyjne obowiązujące od 03.12.2012: 5. Formularz wniosku 6. Kwestionariusz osobowy 7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10. Opis działalności przedsiębiorstwa 11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej 12. Obowiązkowe upoważnienia BIG 13. Oświadczenie o
czytaj więcej

Podsumowanie spotkania informacyjnego w Błaszkach (15.11.2012)

28 - 11 - 2012
Informujemy, że z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 15 listopada 2012r. w Lubanowie (okolice Błaszek) odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. Celem spotkania było zapoznanie uczestników spotkania z instrumentami finansowymi, wspomagającymi przedsiębiorstwa oraz szeroką ofertą usług Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
czytaj więcej

Konferencja „Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

26 - 11 - 2012
W dniu 23 listopada 2012 w łódzkim kinie Cinema City w Manufakturze odbyła się konferencja pod tytułem „Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”   Gości zebranych w jednej z sal kinowych powitał Pan Marcina Bugajski– Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, który również zaprezentował wykład na temat „Nowej perspektywy finansowania EFS”. W konferencji uczestniczył również Pan Dominik Patora- Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, który przedstawił dane podsumowujące wdrażanie Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie łódzkim. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Andrzej Kaczorowski zaprezentował natomiast stan wdrażania Priorytetu VI i VII
czytaj więcej

SPOTKANIE WARSZTATOWE

26 - 11 - 2012
W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego zapraszamy serdecznie wszystkich członków Komitetu Sterującego RSI  na spotkanie warsztatowe w ramach projektu RSI 2030, które odbędzie się w dniu 29 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi. Celem niniejszego spotkania jest prezentacja projektu strategii wraz z określeniem jej kształtu i zawartości merytorycznej. Jednocześnie chcielibyśmy podzielić się z Państwem wnioskami z paneli eksperckich, w trakcie których pozyskaliśmy szereg istotnych uwag dotyczących wybranych zakresów tematycznych w ramach opracowywanego dokumentu od przedstawicieli samorządu, świata nauki i biznesu. Panele eksperckie odbyły się w następujących obszarach tematycznych: „Mapowanie technologii / Transfer
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.