KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Razem dla środowiska „ – Spotkanie informacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przedsiębiorcami

07 - 12 - 2012
Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które odbędzie się 12 grudnia o godz. 14:00 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Sali Kolumnowej. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdą Państwo w załączniku. Bardzo prosimy o pomoc w dystrybucji informacji o spotkaniu, w celu umożliwienia dotarcia do jak najszerszego grona przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prowadzone są w formie elektronicznej pod adresem: ekoc@wfosigw.lodz.pl i trwają do poniedziałku, 10 grudnia 2012 r. do godz. 15:00. 
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

06 - 12 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik 1A Załącznik 1B Załącznik 1C Załącznik 2 i 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6     Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.   Pytanie: Mam dwa pytania odnośnie pkt 7.1.3. SIWZ na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ŁARR S.A.. W punkcie tym Zamawiający ustanawia obowiązek posiadania "doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz instytucji zajmującej się obsługą programów współfinansowanych ze środków z
czytaj więcej

KONKURS „Moja inNOWAcja – Pokaż co Ci siedzi w głowie”

05 - 12 - 2012
Informujemy, że etap nadsyłania prac został zakończony. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem (największym wśród uczniów szkół podstawowych). Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom i Nauczycielom za okazanie zainteresowania oraz za zaangażowanie. Nadesłane prace plastyczne są bardzo ciekawe i zaskakujące w swojej innowacyjności. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.01.2013 r. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni do 20.01.2013 r. Informacje dotyczące wyników zostaną również umieszczone na naszej stronie..
czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34

04 - 12 - 2012
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34   Nazwa i siedziba sprzedającego:   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 90-002 Łódź ul. Tuwima 22/26 Tel. 42 664 37 88, Fax 42 664 37 50 www.larr.lodz.pl, e-mail: t_cebertowicz@larr.lodz.pl   Przedmiot przetargu:   Sprzedaż elementów metalowych ( zgodnie z Załącznikiem nr 1), stanowiących odpad porozbiórkowy w kompleksie fabryczno – produkcyjnym, położonym na wyżej wskazanej nieruchomości.  Warunki przetargu:   W ramach kupna w/w elementów, Kupujący zobowiązany jest do: 1. demontażu elementów, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu ich zważenia przed złożeniem oferty, 2.  posiadania wagi, niezbędnej do oszacowania wagi elementów, 3. pozostawienia miejsca demontażu w stanie nie zagrażającym życiu ludzi i konstrukcji budynków, 4..
czytaj więcej

Zmiana dokumentów aplikacyjnych Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. (03.12.2012)

30 - 11 - 2012
Uwaga, począwszy od 03.12.2012 r. zmianie ulegają dokumenty Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do dnia 21.12.2012 r. włącznie wnioski pożyczkowe będą przyjmowane zarówno na nowych formularzach, jak i obowiązujących do 02.12.2012 r. Począwszy od 24.12.2012 r. wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.   Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 03.12.2012: 1. Regulamin 2. Tabela oprocentowania 3. Katalog zabezpieczeń 4. Wzór umowy Dokumenty aplikacyjne obowiązujące od 03.12.2012: 5. Formularz wniosku 6. Kwestionariusz osobowy 7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10. Opis działalności przedsiębiorstwa 11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej 12. Obowiązkowe upoważnienia BIG 13. Oświadczenie o
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.